03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

STROKOVNI DELAVCI

 

IME IN PRIIMEK

PODROČJE, POUČEVANJE

Kristina Arh

MAT, IP-UBE, IP-MME, NRA, IP-ROM, RaP

Kristina Bec

RAZREDNI POUK, RaP

Metod Bajde

FIZ, TIT, IP-OGU, NTE, RaP

Uroš Burgar

RAVNATELJ, MAT

Lučka Drnovšek

SLJ, IP-FV3

Jasna Dvornik

RAZREDNI POUK, RaP

Erjavec Špela

RAZREDNI POUK, RaP

Neža Grapulin Draškovič

DSP

Janja Grčar

RaP

Mateja Gričar Jelševar

IP-ŠSP, ŠPO, GIBANJE, NŠP, RaP

Maruša Grošelj

RAZREDNI POUK, RaP

Miha Hribar

RaP

Nežka Janc

TJN, TJA, RaP

Nataša Juvan

RAZREDNI POUK, RaP

Petra Klenovšek

SLJ, DKE, RaP

Katja Kociper Jančič

TJA, RaP

Marija Kovačič

2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU, RaP

Tjaša Krautberger

RAZREDNI POUK, RaP

Janja Kropivc

DSP, SOCIALNA PEDAGOGINJA

Tina Lautar

ŠPO, IP-ŠZZ, IP-PLE, GIBANJE, NŠP, RaP

Klara Lebar

RAZREDNI POUK, TJA, RaP

Tina Lesjak

LUM, IP-LS1, IP-LS2, NUM, RaP

Katja Lorenc

GUM, IP-ANI, PEVSKI ZBORI

Lara Lukač

DSP

Andreja Medved

RAZREDNI POUK, RaP

Martina Mlakar

BIO, RaP

Jana Naraglav

RAZREDNI POUK, RaP

Iztok Ostrožnik

MAT, IP-RVT, RaP

Špela Paš Juvan

RAZREDNI POUK, RaP

Janez Pevc

ŠPO, IP-IŠP

Sonja Pevc

GEO, ZGO, RaP

Marjana Pintarič

DSP, PSIHOLOGINJA, RaP

Romana Poglajen

KNJIŽNIČARKA, RaP

Mojca Potočnik

DSP

Ines Prapertnik Drnovšek

BIO, NAR, KEM, IP-POK, RaP

Irena Ravnikar Hriberšek

RAZREDNI POUK, RaP

Marija Ribič

POMOČNICA RAVNATELJA, RAZREDNI POUK, ISP, RaP

Tjaša Sovre

2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU, RaP

Tanja Starc Novak

RAZREDNI POUK, RaP

Ivica Strehar

RAZREDNI POUK, RaP

Gordana Vidmar Smrkolj

RAZREDNI POUK, RaP

Sanja Šikovec

SLJ, ZGO, RaP

Petra Štendler

TJA, TJN, RaP

Ajda Zubak

MAT, FIZ, RaP

Nives Žabkar

GOS, KEM, IP-NPH, IP-SPH, RaP

 

Dostopnost