03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

UČITELJICE IN UČITELJI

1. vzgojno izobraževalno obdobje

razred razrednik
1. a Nataša Juvan, Marija Kovačič
1. b Tjaša Krautberger, Marija Kovačič
2. a Jana Naraglav
2. b Tjaša Sovre
3. a Špela Vodišek
3. b Tanja Starc Novak
1. c in 2. c Mlinše Irena Ravnikar – Hriberšek
3. c in 4. c Mlinše Jasna Dvornik
OPB Mlinše  
OPB Izlake  

 

2. vzgojno izobraževalno obdobje

razred razrednik predmeti
4. a Irena Kušič  
4. b Milena Kociper  
5. a Ivica Strehar  
5. b Gordana Vidmar Smrkolj  
6. a Metod Bajde TIT, FIZ, RVT, NTE
6. b Sonja Pevc GEO, ZGO, DKE
OPB Izlake    

 

3. vzgojno izobraževalno obdobje

razred razrednik predmeti
7. a Petra Štendler TJA, NI
7. b Kristina Arh MAT, UBE, MME, NRA
8. a Sanja Šikovec ZGO, TJA, SLJ, KGU
8. b Iztok Ostrožnik MAT, RVT
9. a Petra Klenovšek SLJ, DKE, ŠNO
9. b Martina Mlakar KEM, BIO, NAR, POK

 

nerazredniki predmeti
Alojzija Drnovšek SLJ
Uroš Burgar MAT, TIT
Maruša Grošelj TJA
Nina Gaber LUM, LS1, LS2
Elizabeta Kotnik GUM
Ana Mulej NAR, GOS
Ana Hrastelj Malec ŠI
Tina Lautar ŠPO
Janez Pevc ŠPO, ŠSP, IŠP, ŠZZ
Dostopnost