03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolski zvonec

4.−9. RAZRED

PŠ MLINŠE

 

1.−3. RAZRED

Predura

7.30-8.15

Predura

7.30–8.15

1. ura

8.20-9.05

1. ura

8.20–9.05

MALICA

9.05−9.25

MALICA

9.05–9.25

2. ura

9.25−10.10

2. ura

9.25−10.10

3. ura

10.15-11.00

3. ura

10.15–11.00

4. ura

11.05–11.50

4. ura

11.05–11.50

5. ura

11.55–12.40

KOSILO

11.50-12.10                

6. ura

12.45-13.30

5. ura

12.10-12.55

KOSILO

13.30-13.50

 

 

7. ura

13.50-14.35

 

 

 

Varstvo vozačev

Varstvo vozačev je organizirano za učence vozače po pouku od 12.40 do 13.00 in od 13.30 do 14.55 (do odhoda avtobusov).

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda organizirano od 6.15 ure, v Podružnični šoli Mlinše pa od 7.15 ure do pričetka pouka.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje izvajamo v okviru poskusa Razširjenega programa.

Dostopnost