Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šola nekoč

Otroci vasic pod Zasavsko goro so obiskovali kar tri šole. Na Zasavsko goro so hodili otroci iz vasi: Zabava, Breznik, Log, Smuči dol, Ravne, Kostrevnica, Razpotje in Javorščica. Na Vače so hodili otroci iz Vidrge in Kandrš. Šolo v Kolovratu pa so obiskovali otroci iz Mlinš, Žvarulj, Dolgega brda, Vrha, Briš in Dola. Prva šola na območju krajevne skupnosti je bila zgrajena v Kolovratu leta 1858. Denar sta prispevali občini Kolovrat in Kandrše, precej pa so morali prispevati tudi kmetje. Čeprav je leta 1869 izšel zakon, da morajo šolske stroške pokrivati občine, je v Kolovratu do leta 1887 poučeval le duhovnik. Leta 1887 pa je pričel s poučevanjem prvi učitelj Fran Rojina, znameniti čebelar in sadjar. Tedaj je šolo obiskovalo nad 100 otrok. Z okupacijo naše dežele so Nemci prepovedali vse slovenske šole. Šolo v Kolovratu so zaprli, učence pa usmerili na Izlake. Po vojni je precej otrok začelo obiskovati šolo na Mlinšah, v šoli v Kolovratu pa je ostalo le 60 učencev. Kasneje so zaradi upada števila otrok in dotrajane stavbe v Kolovratu šolo zaprli. Šola na Zasavski gori je bila ustanovljena leta 1880. Najstarejši prebivalci pripovedujejo, da je z branjem, pisanjem in računstvom sprva otroke seznanjal župnik na Zasavski gori v »MEŽNARIJI«. Leta 1888 so na Zasavski gori začeli zidati šolo in leta 1889 se je v njej pričel pouk. Obiskovali so jo učenci z obeh strani gore (od Zabave do Tirne). Šolo je obiskovalo okrog 100 učencev. Do konca prve svetovne vojne je službovalo na Zasavski gori pet učiteljev, med obema vojnama pa še pet. Med temi je bil tudi profesor glasbe Makso Pirnik, znani slovenski skladatelj. Otroci so pred koncem leta 1941 ostali brez šole. Po vojni sta šolo na Zasavski gori nadomestili šoli na Mlinšah in v Tirni.

Šola na Mlinšah

V jeseni leta 1944 je bil v Zahribu pri Mlinšah sprejet sklep, da je potrebno pričeti s pravim osnovnošolskim poukom. Za izvajanje pouka je bil izbran salon gostilne v Zarnikovi hiši na Mlinšah. Prvi pouk se je tako odvijal v SALONU Zarnikove hiše že leta 1944. Istega leta je bila hiša požgana in šola se je po popravilu preselila v sobo v prvem nadstropju. Kmalu po osvoboditvi, 5. junija 1945, so zasedli šolske klopi otroci v starosti od 7 do 15 let. Šolo je obiskovalo 79 učencev. Učenci so prihajali iz vasi pod Zasavsko goro (od Raven do Loga in Vidrge), iz Žvarulj, Dolgega brda in Vrha, iz Briš in bližnjih zaselkov ter iz Mlinš. Redno šolsko leto 1945 – 46 se je pričelo 5. 11. 1945. S 1. januarjem 1946 je postala OSNOVNA ŠOLA MLINŠE samostojna dvorazrednica. Ko se je dogradil zadružni dom, so se šolski prostori preselili najprej v dvorano zadružnega doma, nato pa v prvo nadstropje zadružnega doma, kjer je imela večjo sobo in kabinet za učila. Šolski inventar so vaščani dobili v Zagorju in nekaj na Izlakah. Ob izvajanju agrarne reforme je dobila šola 0,3155 ha zemlje. Ta zemlja je bila sprva last Zarnik Marije, nato pa je bila podržavljena. Leta 1954 so na Mlinšah pričeli gradili novo šolo. Otvoritev nove šole je bila 1. novembra 1956. V kraju je tedaj potekala velika kulturna prireditev, istočasno je pripravila razstavo tudi krajevna organizacija ZB Mlinše in v slikah prikazala med okupacijo najtežje ure tukajšnjega prebivalstva.

Otvoritev šole, leta 1956

Pouk v novi šoli se je pričel s 1. decembrom 1956. Mladina in ljudstvo je z veseljem vstopilo v nove učilnice s svetlimi stenami, okni. Nova stavba je bila pritlična, z dvema učilnicama. V juniju 1957 je dobila šola tudi vodovod. S pridnim delom učiteljev in učencev se je pašnik okoli šole spremenil v urejen šolski vrt, ki je pri pouku služil kot nenadomestno učilo.

Urejanje šolskega vrta

Na mlinški šoli je poučevalo veliko učiteljev. Učencem so dali veliko znanja, veselja do učenja in mnogo lepih spominov na prva šolska leta. Do leta 1969 so učenci šolo na Mlinšah obiskovali v kombiniranih oddelkih od 1. do 8. razreda, s šolskim letom 1969/70 pa so učence predmetne stopnje premestili na Izlake. Pouk je potekal le še za učence od 1. do 4. razreda in sicer v dveh kombiniranih oddelkih. Šola in okolica sta vsako leto dobivali nov, drugačen videz. Leta 1975 so na šoli pričeli izvajati program celodnevne osnovne šole. Taka oblika pouka se je izvajala do leta 1988. Zaradi še kako potrebnih novih prostorov, so z letom 1988 pričeli s prenovo nekdaj pritlične šole. Tako je leta 1996 dobila šola novo podobo.

Otvoritev prenovljene šole je bila 10. avgusta 1996 in učenci so 1. septembra 1996 vstopili v nove šolske prostore. Šola je tako pridobila še dve veliki novi učilnici, telovadnico z garderobo, kabinet in zbornico. Takšno šolo učenci obiskujejo še danes.

Podružnična šola Mlinše, junij 2004

ŠOLA MLINŠE DO LETA 1996

Dostopnost