03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

UČBENIŠKI SKLAD – seznam učbenikov in delovnih zvezkov

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Romana Poglajen. Učenci si v učbeniškem skladu lahko izposodite brezplačne komplete učbenikov od 1. do 9. razreda in učbenike za izbirne predmete. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada. Informacijo o izposoji učbenikov učenci dobite v mesecu maju. Če se odločite za izposojo, starši izpolnijo naročilnico, ki jo vrnete razredničarju/ki do dogovorjenega roka. Če kakšnega učbenika ne vrnejo (ga želijo obdržati ali so ga izgubili), plačajo odškodnino (del nabavne cene, ki ga glede na starost učbenika določi šola). Pogoj za izposojo je pravočasno naročilo izposoje, da lahko vse učbenike pravočasno pripravimo (od staršev oz. skrbnikov podpisana naročilnica). Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada ni obvezna, zato lahko učenci oziroma njihovi starši kupijo učbenike sami preko založb oziroma knjigarn (npr. Modrijan, Rokus Klett, DZS, Kopija – nova, Mladinska knjiga, Pomurska založba…).

UČBENIŠKI SKLAD – 2015/2016

AKTUALNO – brezplačna izposojevalnina za vse učence od 1. do 9. razreda

Ministrstvo bo v šolskem letu 2015/2016 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole.

Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni, k čim boljši ohranjenosti lahko prispeva vsak že s tem, da učbenike skrbno zavije in sicer na način, ki ne bo poškodoval črtne kode ali učbenika v celoti. Zapišite si številke (oznake) učbenikov, saj morate konec leta vrniti vsak svoje učbenike. Prosimo, da pred vračanjem konec šolskega leta učbenike odvijete oziroma jih uredite: poravnate ušesa, očistite, poradirate, … Učbenike boste vrnili po določenem razporedu, (pred)zadnji teden pouka, in sicer nepoškodovane (sem ne spada “normalna” obrabljenost, ki je posledica učenja).

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (za poškodovan učbenik 1/3 njegove nabavne cene, za uničen ali izgubljen učbenik 1/2 njegove nabavne cene). O tem morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada do konca maja tekočega šolskega leta (le tako lahko pravočasno naročimo število učbenikov, ki jih učenci prejmete v mesecu juniju za naslednje šolsko leto).

Tekom šolskega leta se lahko odločite, da posamezni učbenik obdržite. V tem primeru morate plačati razliko do nabavne cene učbenika (1/2 njegove nabavne cene).

O novostih v učbeniških skladih si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucbeniki/

Pazite na učbenike, da jih bodo lahko uporabljale še generacije za vami.

UVOD 2015/2016 

Tudi letos začenjamo z aktivnostmi učbeniškega sklada. V začetku meseca junija boste vsi učenci prejeli naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam ostalih šolskih gradiv, ki jih boste potrebovali pri pouku v naslednjem šolskem letu.

ČASOVNI PLAN AKTIVNOSTI

v začetku junija – učenci prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam ostalih šolskih gradiv; naročilnice skupaj s starši pregledajo in izpolnijo (podpis staršev) ter vrnejo razrednikom v roku enega tedna. Učenci v šolo vrnejo samo naročilnice za učbenike.

Naročilnice za delovne zvezke in ostale šolske potrebščine učenci oziroma njihovi starši oddajo v založbo oz. knjigarno, ki si jo izberejo sami in kupijo sami preko založb oziroma knjigarn (npr. DZS, Kopija – nova, Mladinska knjiga, Izolit, Rokus Klett, Modrijan, Ico, i2, Sloma, Izotech, Debora, Tangram, …).

5. 6. 2015 – UČENCI PREJMEJO NAROČILNICE ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV TER DRUGIH UČNIH GRADIV

11. 6. 2015 – zadnji dan za oddajo naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada
9. 6. 2015 – vračilo učbenikov v učbeniški sklad / devetošolci
15. 6. 2015  18. 6. 2015 – VRAČILO UČBENIKOV v učbeniški sklad / učenci od 2. do 8. razreda
16. 6. 2015  22. 6. 2015 – IZPOSOJA UČBENIKOV ZA ŠOL. LETO 2015/2016 iz učbeniškega sklada / učenci od 2. do 8. razreda
9. 6. 2015 – 22. 6. 2015 – rok za poravnavo obveznosti iz učbeniškega sklada / odkup učbenikov, plačilo odškodnine izgubljenih oz. poškodovanih učbenikov

Skrbnica učbeniškega sklada : Romana Poglajen

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV 2015/2016
ZA POSAMEZNE RAZREDE

Dostopnost