03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Roditeljski sestanki

september 2022 

uvodni roditeljski sestanek po oddelkih  

januar – marec 2023  

poklicno usmerjanje v 8. in 9. razredu  

februar – maj 2023  

izbrana tema razrednika  

junij 2023 

zaključni roditeljski sestanek po oddelkih  

 

Glede na pobude in potrebe bomo organizirali predavanje z notranjimi oziroma zunanjimi predavatelji. Vsebina in izvedba se bo prilagajala možnostim izvedb.   

 

 

 

Dostopnost