03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Roditeljski sestanki

september 2021 

uvodni roditeljski sestanek po oddelkih 

januar – marec 2022 

poklicno usmerjanje v 8. in 9. razredu 

februar – maj 2022 

izbrana tema razrednika 

junij 2022 

zaključni roditeljski sestanek po oddelkih 

Glede na pobude in potrebe bomo organizirali predavanje z notranjimi oziroma zunanjimi predavatelji. Vsebina in izvedba se bo prilagajala možnostim izvedb.  

 

 

 

Dostopnost