Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Razširjeni program – šolsko leto 2021-2022

 KAJ POČNEMO PRI RAZŠIRJENEM PROGRAMU?

OŠ Ivana Kavčiča

RAZŠIRJENI PROGRAM

KAJ JE RAZŠIRJENI PROGRAM?

Temeljni namen razširjenega programa je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov.

Je komplementarni del obveznega programa, hkrati pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa.

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:

 • odpravljanju vrzeli, poglabljanju in nadgrajevanju ciljev obveznega programa osnovne šole,
 • doseganju ciljev razširjenega programa,
 • večji izbirnosti in participaciji učenk in učencev,
 • razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
 • bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti posameznih učencev in tako večjim možnostim za udejanjanje načela individualizacije,
 • razvijanju učenčevih interesov, spretnosti in znanja,
 • razvijanju učnih in delovnih navad,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

KOMUNIKACIJA

USTVARJALNOST

SODELOVANJE

KRITIČNO MIŠLJENJE

SAMOURAVNAVANJE

GIBANJE IN ZDRAVJE

KULTURA IN TRADICIJA

VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE

Naše prioritete

Gibanje in razvoj prečnih veščin

Razvoj učenja in poučevanja ter razvoj prečnih veščin po načelih formativnega spremljanja

Učitelji skozi celotno šolsko leto pri učencih spodbujajo razvoj prečnih veščin: ustvarjalnost, veščine komunikacije, sodelovanja in timskega dela, kritično mišljenje, praktične življenjske veščine in veščine samouravnavanja.

Z gibanjem želimo pri učencih krepiti dobro psihično in fizično počutje.

 • Raznovrstne gibalne aktivnosti, igre, moštvene igre in vadbe za učence od 1. do 9. razreda.
 • Gibalni odmor.
 • Umeščanje gibanja v pouk.

 

RaP 1-5

RaP 6-9

RaP PŠ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Dostopnost