Podatki in slike na spletni strani so last šole, avtorjev ali imenovanih oseb.
Celotni arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na naši šoli.
Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih.

Vodstvo šole