Skoči na glavno vsebino

Šolski koledar

Začetek in konec pouka

Šolsko leto 2022/2023 se začne v četrtek, 1. septembra 2022 in konča  31. avgusta 2023.

 

 Ocenjevalni obdobji

 

1. obdobje: od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023
2. obdobje: od 28. 1. do 15. 6. 2023 za učence 9. razreda
od 28. 1. do 23. 6. 2023 za učence od 1. do 8. razreda

 

 Počitnice, prazniki, prosti dnevi

 

Začetek pouka 1. 9. 2022
Jesenske počitnice 31. 10. do 4. 11. 2022
Dan reformacije 31. 10. 2022
Dan spomina na mrtve 1. 11. 2022
Božič 25. 12. 2022
Dan samostojnosti in enotnosti 26. 12. 2022
Novoletne počitnice 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023
Novo leto 1. in 2. 1. 2023
Slovenski kulturni praznik 8. 2. 2023
Informativna dneva v srednjih šolah 17. in 18. 2. 2023
Zimske počitnice 6. 2. do 10. 2. 2023
Velikonočni ponedeljek 10. 4. 2023
Pouka prost dan 26. 4. 2023
Dan upora proti okupatorju 27. 4. 2023
Prvomajske počitnice 27. 4. do 2. 5. 2023
Praznik dela 1. 5. in 2. 5. 2023
Dan državnosti 25. 6. 2023
Poletne počitnice 26. 6. do 31. 8. 2023

 

Predmetni in popravni izpiti

 

  • prvi rok (9. razred): med 16. in 29. 6. 2023
  • prvi rok (1. do 8. razred): med 26. 6. in 7. 7. 2023
  • drugi rok (1. do 9. razred): med 18. in 31. 8. 2023

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

 

  • prvi rok (9. razred): med 3. 5 in 15. 6. 2023
  • prvi rok (1. do 8. razred): med 3. 5. in 23. 6. 2023
  • drugi rok (1. do 9. razred): med 18. in 31. 8. 2023

 

Nacionalno preverjanje znanja

 

1. 9. 2022

Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ.

 

30. 11. 2022

Zadnji rok za elektronsko posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku.

 

4. 5. 2023 NPZ–slovenščina 6. in 9. razred
8. 5. 2023 NPZ−matematika, 6. in 9. razred
10. 5. 2023 NPZ−glasbena umetnost, 9. razred
10. 5. 2023 NPZ−angleščina, 6. razred
31. 5. 2023

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

1. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2. 6. 2023 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge; posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
6. 6. 2023

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

7. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

8. 6. 2023 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge v 6. razredu, posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
12. 6. 2023 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
15. 6. 2023 Razdelitev spričeval in obvestil o dosežku na NPZ za učence 9. razreda.
23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.

 

Dostopnost