03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolski koledar za šolsko leto 2022/2023

 

 

 

Začetek in konec pouka

Šolsko leto 2022/2023 se začne v četrtek, 1. septembra 2022 in konča  31. avgusta 2023.

 

 

Ocenjevalni obdobji

 

1. obdobje: 

od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 

2. obdobje: 

od 28. 1. do 15. 6. 2023 za učence 9. razreda 

 

od 28. 1. do 23. 6. 2023 za učence od 1. do 8. razreda 

 

 

Počitnice, prazniki, prosti dnevi

 

Začetek pouka 

1. 9. 2022 

Jesenske počitnice 

31. 10. do 4. 11. 2022 

Dan reformacije 

31. 10. 2022 

Dan spomina na mrtve 

1. 11. 2022 

Božič 

25. 12. 2022 

Dan samostojnosti in enotnosti 

26. 12. 2022 

Novoletne počitnice 

26. 12. 2022 do 2. 1. 2023 

Novo leto 

1. in 2. 1. 2023 

Slovenski kulturni praznik 

8. 2. 2023 

Informativna dneva v srednjih šolah 

17. in 18. 2. 2023 

Zimske počitnice 

6. 2. do 10. 2. 2023 

Velikonočni ponedeljek 

10. 4. 2023 

Pouka prost dan

26. 4. 2023

Dan upora proti okupatorju 

27. 4. 2023 

Prvomajske počitnice 

27. 4. do 2. 5. 2023 

Praznik dela 

1. 5. in 2. 5. 2023 

Dan državnosti 

25. 6. 2023 

Poletne počitnice 

26. 6. do 31. 8. 2023 

 

  Predmetni in popravni izpiti 

 

  • prvi rok (9. razred): med 16. in 29. 6. 2023 
  • prvi rok (1. do 8. razred): med 26. 6. in 7. 7. 2023 
  • drugi rok (1. do 9. razred): med 18. in 31. 8. 2023 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

 

  • prvi rok (9. razred): med 3. 5 in 15. 6. 2023 
  • prvi rok (1. do 8. razred): med 3. 5. in 23. 6. 2023 
  • drugi rok (1. do 9. razred): med 18. in 31. 8. 2023 

 

Nacionalno preverjanje znanja 

 

1. 9. 2022

Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ. 

 

 

 

30. 11. 2022

Zadnji rok za elektronsko posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku.

 

 

 

4. 5. 2023

NPZ–slovenščina 6. in 9. razred

 

 

8. 5. 2023

NPZ−matematika, 6. in 9. razred

 

 

10. 5. 2023

NPZ−glasbena umetnost, 9. razred

 

 

10. 5. 2023

NPZ−angleščina, 6. razred

 

 

31. 5. 2023

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

 

 

1. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

 

 

2. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge; posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

 

 

6. 6. 2023

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

 

 

7. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

 

 

8. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge v 6. razredu, posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

 

 

12. 6. 2023

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.

 

 

15. 6. 2023

Razdelitev spričeval in obvestil o dosežku na NPZ za učence 9. razreda.

 

 

23. 6. 2023

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost