03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Projekti

 

Učenci matične in podružnične šole so vključeni tudi v različne projekte.

ŠOLSKI PROJEKTI 

 • medgeneracijsko sodelovanje, 
 • izdaja šolskega glasila Iskrice, 
 • izvedba večera v knjižnici in noči v knjižnici, 
 • spodbujanje bralne pismenosti (bralni dnevi), 
 • formativno spremljanje znanja.  

DRŽAVNI PROJEKTI 

 • Poskus uvajanja razširjenega programa v osnovni šoli, 
 • športne aktivnosti pod okriljem Športne unije Slovenije, 
 • Varno na kolesu, 
 • Kulturna šola, 
 • Tradicionalni slovenski zajtrk, 
 • Evropski šolski športni dan 
 • Rastem s knjigo, 
 • Kulturna šola, 
 • Planetu Zemlja prijazna šola 
 • humanitarne dejavnosti (Rdeči križ, Karitas), 
 • Zlati sonček in Krpan, 
 • Mreža gozdnih vrtcev in šol.  

MEDNARODNI PROJEKTI 

 • Evropski teden športa, 
 • Šolska shema sadja, zelenjave in mleka, 
 • Slovenska mreža zdravih šol, 
 • Tek podnebne solidarnost, 
 • Evropa v šoli.
Dostopnost