03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Z njim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Več informacij o NPZ za učence in starše

  1. RAZRED

Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Izvede iz predmetov: slovenščina, matematika in tuji jezik angleščina.

PREDMET

ČAS PISANJA

SLOVENŠČINA

sreda, 4. maj 2022

MATEMATIKA

petek, 6. maj 2022

TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA

torek, 10. maj 2022

 

  1. RAZRED

Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Izvede se iz predmetov: slovenščina, matematika in tretjega predmeta. V letošnjem letu se bo kot tretji predmet za učence naše šole preverjalo znanje iz angleščine.

PREDMET

ČAS PISANJA

SLOVENŠČINA

sreda, 4. maj 2022

MATEMATIKA

petek, 6. maj 2022

Tretji  predmet: TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA

torek, 10. maj 2022

 

 

Dostopnost