03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU

 

 Nacionalno preverjanje znanja se izvede vsako leto za učence 6. in 9. razreda. Z njim se preveri uspešnost doseganja ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtuje nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. NPZ je za učence obvezno, se ne ocenjuje in ne vpliva na končno oceno predmeta.

 

  1. razred

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo iz naslednjih predmetov:

 

  1. razred

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo iz naslednjih predmetov:

 

Učenci 6. oz. 9. razreda ob koncu pouka skupaj s spričevalom prejmejo obvestilo o dosežku na NPZ.

 Primeri nalog NPZ iz preteklih let.

 

 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 3. RAZREDU

 

OŠ Ivana Kavčiča bo v šolskem letu 2022/2023 sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu kot VZORČNA ŠOLA.

Poskusno preverjanje:

  • slovenščina: marec 2023,
  • matematika: marec 2023.

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju meseca aprila 2023.

  

Več informacij o NPZ za učence in starše

     

    Dostopnost