Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu

Nacionalno preverjanje znanja se izvede vsako leto za učence 6. in 9. razreda. Z njim se preveri uspešnost doseganja ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtuje nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. NPZ je za učence obvezno, se ne ocenjuje in ne vpliva na končno oceno predmeta.

 

6. razred

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo iz naslednjih predmetov:

9. razred

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo iz naslednjih predmetov:

Učenci 6. oz. 9. razreda ob koncu pouka skupaj s spričevalom prejmejo obvestilo o dosežku na NPZ.

Primeri nalog NPZ iz preteklih let.

 Nacionalno preverjanje znanja v 3. razredu

OŠ Ivana Kavčiča bo v šolskem letu 2023/2024 sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu.

Poskusno preverjanje:

  • slovenščina: 25. marec 2024,
  • matematika: 27. marec 2024.

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju meseca aprila 2024.

Več informacij o NPZ za učence in starše

     

    Dostopnost