03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Osnovna šola Ivana Kavčiča

NASLOV: Izlake 4, 1411 Izlake

RAVNATELJ: Uroš Burgar

POMOČNICA RAVNATELJA: Marija Ribič

POSLOVNA SEKRETARKA: Alenka Aničin

TELEFON: 03 56 70 200

FAX: 03 56 70 201

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Janja Kropivc, Marjana Pintarič

TELEFON: 03 56 70 211

ŠOLSKA KNJIŽNICA: Romana Poglajen

TELEFON: 03 56 70 208

RAČUNALNIKAR: Iztok Ostrožnik

TELEFON: 03 56 70 205

RAČUNOVODSTVO: Hedvika Grošelj

TELEFON: 03 56 70 204

FAX: 03 56 70 205

ŠT. TRANS. RAČUNA: SI56 01100 6008367631

E-NASLOV: tajnistvo@osik.si

SPLETNA STRAN: https://www.osik.si

 

 

Podružnična šola Mlinše

NASLOV: Mlinše 14, 1411 Izlake

PEDAGOŠKI VODJA: Irena Ravnikar – Hriberšek

TELEFON: 03 56 75 172

E-NASLOV: podruznica.mlinse@osik.si

SPLETNA STRAN: http://www.osik.si/mlinse

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je občina Zagorje ob Savi.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega posameznega oddelka.

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Učiteljice in učitelji

UČITELJI – RAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
Jana Naraglav 1. a K 2
Andreja Medved 1.  b K 1
Tjaša Krautberger 2.  a P 15
Jasna Dvornik 2. b P 14
Gordana Vidmar Smrkolj 3. a P 17
Špela Erjavec 3. b P 16
Nataša Juvan 4. a M 15
Maruša Grošelj 4. b P 18
Ivica Strehar 5. a M 16
Tanja Starc Novak 5. b M 17
Sanja Šikovec 6. a M 6
Nežka Janc 6. b M 13
Janez Pevc 7. a N 24
Kristina Arh 7. b M 10
Lučka Drnovšek 8. a N 28
Iztok Ostrožnik 8. b N 7
Petra Klenovšek 9. a N 13
Ines Prapertnik Drnovšek 9. b M 9

 

STROKOVNI DELAVCI 

IME IN PRIIMEK

PODROČJE, POUČEVANJE

Kristina Arh

MAT, IP-UBE, IP-MME, NRA, IP-ROM, RaP

Kristina Bec

RAZREDNI POUK, RaP

Metod Bajde

FIZ, TIT, IP-OGU, NTE, RaP

Uroš Burgar

RAVNATELJ, MAT

Lučka Drnovšek

SLJ, IP-FV3

Jasna Dvornik

RAZREDNI POUK, RaP

Erjavec Špela

RAZREDNI POUK, RaP

Neža Grapulin Draškovič

DSP

Janja Grčar

RaP

Mateja Gričar Jelševar

IP-ŠSP, ŠPO, GIBANJE, NŠP, RaP

Maruša Grošelj

RAZREDNI POUK, RaP

Miha Hribar

RaP

Nežka Janc

TJN, TJA, RaP

Nataša Juvan

RAZREDNI POUK, RaP

Petra Klenovšek

SLJ, DKE, RaP

Katja Kociper Jančič

TJA, RaP

Marija Kovačič

2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU, RaP

Tjaša Krautberger

RAZREDNI POUK, RaP

Janja Kropivc

DSP, SOCIALNA PEDAGOGINJA

Tina Lautar

ŠPO, IP-ŠZZ, IP-PLE, GIBANJE, NŠP, RaP

Klara Lebar

RAZREDNI POUK, TJA, RaP

Tina Lesjak

LUM, IP-LS1, IP-LS2, NUM, RaP

Katja Lorenc

GUM, IP-ANI, PEVSKI ZBORI

Lara Lukač

DSP

Andreja Medved

RAZREDNI POUK, RaP

Martina Mlakar

BIO, RaP

Jana Naraglav

RAZREDNI POUK, RaP

Iztok Ostrožnik

MAT, IP-RVT, RaP

Špela Paš Juvan

RAZREDNI POUK, RaP

Janez Pevc

ŠPO, IP-IŠP

Sonja Pevc

GEO, ZGO, RaP

Marjana Pintarič

DSP, PSIHOLOGINJA, RaP

Romana Poglajen

KNJIŽNIČARKA, RaP

Mojca Potočnik

DSP

Ines Prapertnik Drnovšek

BIO, NAR, KEM, IP-POK, RaP

Irena Ravnikar Hriberšek

RAZREDNI POUK, RaP

Marija Ribič

POMOČNICA RAVNATELJA, RAZREDNI POUK, ISP, RaP

Tjaša Sovre

2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU, RaP

Tanja Starc Novak

RAZREDNI POUK, RaP

Ivica Strehar

RAZREDNI POUK, RaP

Gordana Vidmar Smrkolj

RAZREDNI POUK, RaP

Sanja Šikovec

SLJ, ZGO, RaP

Petra Štendler

TJA, TJN, RaP

Ajda Zubak

MAT, FIZ, RaP

Nives Žabkar

GOS, KEM, IP-NPH, IP-SPH, RaP

 

 

Dostopnost