Skoči na glavno vsebino

Predstavitev

Osnovna šola Ivana Kavčiča

NASLOV: Izlake 4, 1411 Izlake

RAVNATELJ: Uroš Burgar

POMOČNICA RAVNATELJA: Marija Ribič

POSLOVNA SEKRETARKA: Alenka Aničin

TELEFON: 03 56 70 200

FAX: 03 56 70 201

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Janja Kropivc, Marjana Pintarič

TELEFON: 03 56 70 211

ŠOLSKA KNJIŽNICA: Romana Poglajen

TELEFON: 03 56 70 208

RAČUNALNIKAR: Iztok Ostrožnik

TELEFON: 03 56 70 205

RAČUNOVODSTVO: Hedvika Grošelj

TELEFON: 03 56 70 204

FAX: 03 56 70 205

ŠT. TRANS. RAČUNA: SI56 01100 6008367631

E-NASLOV:

SPLETNA STRAN: https://www.osik.si

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je občina Zagorje ob Savi.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega posameznega oddelka.

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
Jana Naraglav 1. a K 2
Andreja Medved 1. b K 1
Tjaša Krautberger 2. a P 15
Jasna Dvornik 2. b P 14
Gordana Vidmar Smrkolj 3. a P 17
Špela Erjavec 3. b P 16
Nataša Juvan 4. a M 15
Maruša Grošelj 4. b P 18
Ivica Strehar 5. a M 16
Tanja Starc Novak 5. b M 17
Sanja Šikovec 6. a M 6
Nežka Janc 6. b M 13
Janez Pevc 7. a N 24
Kristina Arh 7. b M 10
Lučka Drnovšek 8. a N 28
Iztok Ostrožnik 8. b N 7
Petra Klenovšek 9. a N 13
Ines Prapertnik Drnovšek 9. b M 9

 

Strokovni delavci

 

IME IN PRIIMEK PODROČJE, POUČEVANJE
Kristina Arh MAT, IP-UBE, IP-MME, NRA, IP-ROM, RaP
Kristina Bec RAZREDNI POUK, RaP
Metod Bajde FIZ, TIT, IP-OGU, NTE, RaP
Uroš Burgar RAVNATELJ, MAT
Lučka Drnovšek SLJ, IP-FV3
Jasna Dvornik RAZREDNI POUK, RaP
Erjavec Špela RAZREDNI POUK, RaP
Neža Grapulin Draškovič DSP
Janja Grčar RaP
Mateja Gričar Jelševar IP-ŠSP, ŠPO, GIBANJE, NŠP, RaP
Maruša Grošelj RAZREDNI POUK, RaP
Miha Hribar RaP
Nežka Janc TJN, TJA, RaP
Nataša Juvan RAZREDNI POUK, RaP
Petra Klenovšek SLJ, DKE, RaP
Katja Kociper Jančič TJA, RaP
Marija Kovačič 2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU, RaP
Tjaša Krautberger RAZREDNI POUK, RaP
Janja Kropivc DSP, SOCIALNA PEDAGOGINJA
Tina Lautar ŠPO, IP-ŠZZ, IP-PLE, GIBANJE, NŠP, RaP
Klara Lebar RAZREDNI POUK, TJA, RaP
Tina Lesjak LUM, IP-LS1, IP-LS2, NUM, RaP
Katja Lorenc GUM, IP-ANI, PEVSKI ZBORI
Lara Lukač DSP
Andreja Medved RAZREDNI POUK, RaP
Martina Mlakar BIO, RaP
Jana Naraglav RAZREDNI POUK, RaP
Iztok Ostrožnik MAT, IP-RVT, RaP
Špela Paš Juvan RAZREDNI POUK, RaP
Janez Pevc ŠPO, IP-IŠP
Sonja Pevc GEO, ZGO, RaP
Marjana Pintarič DSP, PSIHOLOGINJA, RaP
Romana Poglajen KNJIŽNIČARKA, RaP
Mojca Potočnik DSP
Ines Prapertnik Drnovšek BIO, NAR, KEM, IP-POK, RaP
Irena Ravnikar Hriberšek RAZREDNI POUK, RaP
Marija Ribič POMOČNICA RAVNATELJA, RAZREDNI POUK, ISP, RaP
Tjaša Sovre 2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU, RaP
Tanja Starc Novak RAZREDNI POUK, RaP
Ivica Strehar RAZREDNI POUK, RaP
Gordana Vidmar Smrkolj RAZREDNI POUK, RaP
Sanja Šikovec SLJ, ZGO, RaP
Petra Štendler TJA, TJN, RaP
Ajda Zubak MAT, FIZ, RaP
Nives Žabkar GOS, KEM, IP-NPH, IP-SPH, RaP

 

 

Dostopnost