03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Osnovna šola Ivana Kavčiča

NASLOV: Izlake 4, 1411 Izlake

RAVNATELJ: Uroš Burgar

POMOČNICA RAVNATELJA: Marija Ribič

POSLOVNA SEKRETARKA: Alenka Aničin

TELEFON: 03 56 70 200

FAX: 03 56 70 201

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Janja Kropivc, Marjana Pintarič

TELEFON: 03 56 70 211

ŠOLSKA KNJIŽNICA: Romana Poglajen

TELEFON: 03 56 70 208

RAČUNALNIKAR: Iztok Ostrožnik

TELEFON: 03 56 70 205

RAČUNOVODSTVO: Hedvika Grošelj

TELEFON: 03 56 70 204

FAX: 03 56 70 205

ŠT. TRANS. RAČUNA: SI56 01100 6008367631

E-NASLOV: tajnistvo@osik.si

SPLETNA STRAN: https://www.osik.si

 

 

Podružnična šola Mlinše

NASLOV: Mlinše 14, 1411 Izlake

PEDAGOŠKI VODJA: Irena Ravnikar – Hriberšek

TELEFON: 03 56 75 172

E-NASLOV: podruznica.mlinse@osik.si

SPLETNA STRAN: http://www.osik.si/mlinse

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je občina Zagorje ob Savi.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega posameznega oddelka.

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Učiteljice in učitelji

UČITELJI – RAZREDNA STOPNJA – RAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
Jana Naraglav 1. a K 2
Tjaša Sovre 1. b K 3
Jasna Dvornik 2. a P 14
Tjaša Krautberger 2. b P 15
Gordana Vidmar Smrkolj 3. a P 17
Maruša Grošelj 3. b P 16
Kristina Bec 4. a P 18
Nataša Juvan 4. b M 15
Ivica Strehar 5. a M 16
Tanja Starc Novak 5. b M 17
Irena Ravnikar Hriberšek 1. c N 3
Andreja Medved  2. c N1
Špela Paš Juvan 3. c, 4. c N 2

 

UČITELJI – PREDMETNA STOPNJA – RAZREDNIKI

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK PREDMET MATIČNA UČILNICA
Janez Pevc 6. a ŠPO M 14
Kristina Arh 6. b MAT, MME, NRA M 10
Lučka Drnovšek 7. a SLJ, DKE N 28
Iztok Ostrožnik 7. b MAT N 7
Petra Klenovšek 8. a SLJ, DKE N 13
Ines Prapertnik Drnovšek 8. b NAR, BIO, POK, KEM, SPH M 9
Sonja Pevc 9. a GEO, ZGO M 6
Sanja Šikovec 9. b SLJ, ZGO, ŽUU M 13

 

DRUGI UČITELJI

IME IN PRIIMEK PREDMETI
Marija Kovačič drugi strokovni delavec (1. razred)
Kristina Bec drugi strokovni delavec (1. razred), RaP
Maruša Troha RaP
Klara Lebar TJA, RaP
Tina Lesjak LUM, LS1, LS2, LS3, RaP
Janez Pevc ŠPO
Metod Bajde TIT, OGL, NTE, FIZ
Sonja Pevc ZGO, GEO
Katja Glazer GUM, OPZ, MPZ
Mojca Kodre ŠPO, NŠP, IŠP, ŠSP, RaP
Tina Lautar ŠPO
Martina Mlakar NAR, BIO, POK, KEM
Ajda Zubak MAT, FIZ
Nives Žabkar GOS, SPH, RaP
Katja Kociper Jančič TJA
Tjaša Krautberger /
Mateja Jelševar /
Špela Paš /

 

Dostopnost