03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki! 

 V četrtek, 13. 1. 2021, organiziramo popoldansko govorilno uro, ki bo potekala od 17.00 – 18. ure preko MS Teamsov. 

 Svojo najavo preko eAsistenta  sporočite učitelju, pri katerem bi želeli pogovor opraviti. Le ta vam bo določil termin ter podal nadaljnja navodila. 

 Vodstvo šole 

Dostopnost