03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

V četrtek, 14. 10. 2021, organiziramo popoldansko govorilno uro, ki bo potekala od 17.00 – 18. ure preko MS Teamsov.

Svojo najavo preko eAsistenta  sporočite učitelju, pri katerem bi želeli pogovor opraviti. Le ta vam bo določil termin ter podal nadaljnja navodila.

Vodstvo šole

Dostopnost