Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani starši, zakoniti zastopniki.

 V šoli deluje šolski sklad Osnovne šole Ivana Kavčiča, ki si s pomočjo doniranih sredstev prizadeva vsem učencem omogočiti še kvalitetnejše izobraževanje. Sredstva pridobivamo s pomočjo donacij staršev, prispevkov donatorjev, z dobrodelnimi prireditvami in različnimi zbiralnimi akcijami.  Zbrana sredstva namenimo za delo z nadarjenimi učenci, za sofinanciranje prevozov, za nakup nadstandardne opreme, za delno subvencioniranje šol v naravi ter sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev.

V šolski sklad pa lahko prispevate tudi vi, in sicer del dohodnine. Šolski sklad šole ali vrtca je lahko, na podlagi veljavnih zakonov, upravičenec do največ 0,3 % donacije.

Zato vas vabimo, da ta del dohodnine, ki bi drugače ostal v državnem proračunu, namenite šolskemu skladu Osnovne šole Ivana Kavčiča.

Davčni zavezanci lahko enemu ali več upravičencem s seznama namenite do 1 % odmerjene dohodnine:

–           posameznemu upravičencu (po ZDoh-2) lahko namenite odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1 % odmerjene dohodnine in

–           posameznemu šolskemu skladu (po ZOFVI) pa lahko namenite največ 0,3 % odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka (torej 0,1 %, 0,2 % ali največ 0,3 %).

 S tem namenom vam prilagamo obrazec, ki ga izpolnite in pošljite na najbližji davčni urad  najkasneje do 31. 12. 2022.

Seveda pa lahko obrazec izpolnite in oddate tudi elektronsko s pomočjo spletne strani: https://www.gov.si/novice/2022-11-21-donacije-dohodnine-solskemu-skladu-in-skladu-vrtca

 Na naši šoli se  trudimo vsem učencem omogočiti enake možnosti, saj vemo, kako pomembno je to za njihovo nadaljnjo življenjsko pot. Zato bomo sredstva namenili socialno šibkim in nadarjenim učencem.

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za prispevek, s katerim boste pomagali učencem naše šole.

OBRAZEC                                                                                                                                                                    

Ravnatelj Uroš Burgar ter upravni odbor šolskega sklada OŠ Ivana Kavčiča 

Dostopnost