Skoči na glavno vsebino
Mladi čebelarji tudi opozorili obiskovalce naše šole in vrtca. 
Čebele vemo, da so zelo pomembni opraševalci, zato je prav, da na to opozarjamo in jim pomagamo. 
Tudi v šoli se trudimo in pomagamo našim čebelam, poskusite še vi.
• Sejali in sadili smo avtohtone medovite rastline.
• V okrasne namene sejemo, sadimo medovite rastline.
• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi. 
Mladi čebelarji , mentorica Špela P. Juvan
Dostopnost