Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolska prehrana

Splošne informacije

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja in učne uspešnosti. Trudimo se, da hrano učencem primerno postrežemo in jih motiviramo tudi za jedi, ki jih še ne poznajo, oziroma jih odklanjajo. Pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji in ostali strokovni delavci, ki učence usmerjajo k pravilnemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do hrane, pospravljanje…)

Temeljni dokumenti pri organiziranju šolske prehrane:

Priporočila za zdravo prehranjevanje so pomembna tako za otroke, mladostnike in odrasle. Vendar pa je zdrava prehrana za otroke in mladostnike še toliko pomembnejša, ker je odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Redno uživanje glavnih dnevnih obrokov je temelj zdrave prehrane. Priporoča se uživanje štirih do petih obrokov dnevno. Znano je, da pogosti in manjši dnevni obroki hrane znižajo vsebnost maščob v krvi in tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja ter ugodno vplivajo na raven glukoze v krvi in s tem na boljšo storilnost.

Organizacija šolske prehrane

Učencem sta v šoli zagotovljena dopoldanska malica in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Za učence v oddelku podaljšanega bivanja pa priporočamo dva obroka.

Razpored obrokov (matična in podružnična šola):

 

Malica (1. razred, PŠ Mlinše) 9.05 – 9.25
Malica (2.- 9. razred) 9.55 – 10.15
Kosilo 12.10 – 14.00

 

Malice načrtujemo, pripravljamo in razdeljujemo v šolski kuhinji. Učenci malicajo v razredih, razen 8. in 9. razred v jedilnici. Dežurni učenci od 2.−7. razreda odidejo po malico v jedilnico. Posodo nato po malici odnesejo nazaj v jedilnico. Malico za učence 1. razreda prinese in odnese tehnično osebje. 

Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo organizirano v spremstvu učiteljice. Vsi učenci se ob prihodu v jedilnico s kartico evidentirajo pri dežurnem učitelju in poskrbijo za higieno rok. Učencem matične šole zagotavlja kosilo centralna kuhinja na OŠ Ivana Skvarče Zagorje. Učencem podružnične šole Mlinše pa kosila dostavlja  Vrtec Zagorje.

Na organiziranih dnevih dejavnosti imajo učenci zagotovljeno ustrezno malico. Za napitek od doma prinesejo stekleničko. Če sami prinašajo hrano, odsvetujemo: hitro pokvarljive mesne izdelke, sladice z nadevi (krofi …), gazirane sladke pijače, bonbone z alkoholnimi polnili.

Po sklepu učiteljskega zbora v šoli ne praznujemo rojstnih dni s sladkarijami in sladicami ter sladkimi napitki.

Področje organizacije in subvencioniranja šolske prehrane ureja 9. člen Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moramo spoštovati pravila šolske prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki imajo težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s svetovalnima delavkama. Pravico do subvencioniranja šolske prehrane se ureja na pristojnem Centru za socialno delo.

Vsi postopki s šolsko prehrano potekajo v skladu s Pravili o šolski prehrani.

 

Jedilnik malice

Junij
Maj

Priloga jedilniku je SEZNAM ALERGENOV.

OPOMBA: ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV LAHKO PRIDE DO SPREMEMBE JEDILNIKA

Kuharice: Marija Knez (MŠ), Melita Kranjc (Mlinše)

Organizatorka šol. prehrane: Ana Arh

 

JEDILNIK za kosila je objavljen na spletni strani OŠ Ivana Skvarče ZAGORJE, od koder jih tudi dobavljamo.

JEDILNIK za KOSILO – PODRUŽNIČNA ŠOLA MLINŠE je objavljen na spletni strani VRTCA ZAGORJE (2. starostno obdobje), od koder jih tudi dobavljamo.

Voda in sladkor

V šoli si prizadevamo omejiti uporabo sladkorja, predvsem sladkane napitke. Učenci lahko pijejo vodo iz pitnika ali vodovodnega omrežja, kjer je higiensko neoporečna. Lahko si prinesejo stekleničko. Pri malici pijejo nesladkan čaj, občasno z medom slajen čaj obogaten z limoninim sokom. Od sokov pa kvalitetne 100% sokove, ki jih redčimo z vodo. Sladko malico ponudimo le 1x tedensko.  Pri kosilu je tudi 1x tedensko doma pripravljena sladica.

Projekti

Shema šolskega sadja in zelenjave

Shema šolskega sadja  in zelenjave pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.

Načrt izvedbe sheme šolskega sadja

Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov izvajali celotno šolsko leto 2023/2024. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo enkrat tedensko ponudili obrok sadja oz. zelenjave ter dvakrat mesečno mleko in mlečne izdelke. 

 Več informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje v sodelovanjem z organizacijami kmetov, čebelarjev in živilske industrije ob strokovni podpori Inštituta za varovanje zdravja RS, Kmetijske svetovalne službe Slovenije in Zavoda RS za šolstvo.

Namen in cilji

  • izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
  • poudariti pomen kmetijske dejavnosti za okolje,
  • poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo,
  • splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Ta projekt poteka vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE. Učencem bomo postregli: črni kruh, maslo, med, mleko in jabolko lokalnih dobaviteljev. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: http://www.tradicionalni-zajtrk.si

Anketa o šolski prehrani

Tekom šolskega leta bomo z učenci izvedli anketo o šolski prehrani. Možnost elektronskega anketiranja bomo ponudili tudi staršem.

Dostopnost