Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Organizacija

Jutranje varstvo

Za učence 1. razreda 9 – letne OŠ organiziramo jutranje varstvo od 6. 15 ure do pričetka pouka. V jutranjem varstvu si učenci prostovoljno izbirajo dejavnosti, kjer se sprostijo, nekaj je tudi usmerjenih. Spodbujamo spontano otroško igro ter druženje s sovrstniki. V jutranjem varstvu so z učenci učiteljice: Kristina Bec, Mojca Miklavčič, Irena Ravnikar – Hriberšek in Tjaša Sovre.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje ni le varstvo učencev, ampak nadgradnja osnovnega programa. V času podaljšanega bivanja potekajo številne usmerjene dejavnosti, samostojno delo učencev … V času usmerjenega časa, se izvajajo različne usmerjene dejavnosti: likovne, športne, pravljične, ročne spretnosti, glasbene aktivnosti, šah, družabne igre … Poleg pisanja nalog in samostojnega učenja se v okviru samostojnega dela izvajajo tudi različne oblike spoznavanja in raziskovanja. Ura je namenjena tudi neusmerjenemu prostemu času. Ta čas imajo učenci na voljo za igro po lastni izbiri ali za tista opravila, ki jih še niso opravili, a so zanje pomembna.

Čas kosila poteka vsak dan od 12. 25 – 13. 30.
Dejavnosti RaP so organizirane do 15. 30 ure.

Več v priloženi datoteki

Govorilne ure

UČITELJ DAN URA
Kristina Bec tor 10. 15 – 11. 00
Mojca Miklavčič čet 11. 05 – 11. 50
Irena Ravnikar – Hriberšek čet 10. 15 – 11. 00
Tjaša Sovre čet 10. 15 – 11. 00

Popoldanska govorilna ura je predvidena vsak drugi četrtek v mesecu.
V tedno, ko je popoldanska govorilna ura ali roditeljski sestanek, dopoldanska govorilna ura odpade.

Šolski zvonec

Vsi učenci naše šole pričenjajo s poukom ob 8. 20 uri.

Predura 7. 30 – 8. 15 ODMORI
1. ura 8. 20 – 9. 05 1. odmor 9. 05 – 9. 25
2. ura 9. 25 – 10. 10 2. odmor 10. 10 – 10. 15
3. ura 10. 15 – 11. 00 3. odmor 11. 00 – 11. 05
4. ura 11. 05 – 11. 50 4. odmor 11. 50 – 11. 55
5. ura 11. 55 – 12. 40 5. odmor 12. 40 – 12. 45
12. 25 – 13. 35 KOSILO, kultura prehranjevanja
6. ura 12. 45 – 13. 35 IZBIRAM SAM, SE IGRAM
13. 15 – 14. 00 interesna dejavnost
7. ura 13. 35 – 14. 25 domača naloga, samostojno učenje
8. ura 14. 25 – 15. 30 izberem sam, se igram, gibalne aktivnosti

 

Knjižnica

Knjižnica na Podružnični šoli Mlinše je odprta vsak dan od 7. 45 – 8. 15, kjer si lahko učenci izposojajo knjige ter revije.

 

Interesne dejavnosti

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si izberejo ustrezno dejavnost, ki ustrezajo njihovim sposobnostim in željam.

INTERESNA DEJAVNOST NOSILEC
Otroci pojejo in igrajo Orff Katja Lorenc
Kulturni vrtiljak Irena Ravnikar – Hriberšek
Spretni prstki Kristina Bec

V povezavi z društvi so organizirane tudi druge dejavnosti: rokomet, nogomet, gasilci …

 

Tekmovanja

Cici Vesela šola
Športni znački Zlati sonček in Krpan
Bralna značka
Matematično tekmovanje Znam več
Matematično tekmovanje Računanje je igra
Matematično tekmovanje Kenguru
Matematično tekmovanje Vzorci
Cankarjevo tekmovanje
Likovni in literarni natečaji
Angleška bralna značka
Otroška pevska revija

 

Sodelovanje s krajem in okolico

• s PGD Mlinše (mesec požarne varnosti),
• s KS Mlinše-Kolovrat (nastop ob krajevnem prazniku in ostalih krajevnih prireditvah, očiščevalni akciji …),
• z Medgeneracijsko skupino Mlinček (skupne prireditve, projekt Simbioza),
• s KO Rdečega Križa Mlinše-Kolovrat in Zagorje ob Savi (srečanje starejših krajanov, dobrodelne akcije),
• s POLICIJO (varnost v prometu, obisk policista),
• s SVETOM ZA PREVENTIVO (varnost v prometu),
• z ZDRAVSTVENIM DOMOM ZAGORJE (zobna preventiva, predavanja z zdravstveno vsebino, sistematski pregled učencev),
• z ZAVODOM ZA GOZDOVE (naravoslovni dan z gozdarjem),
• s KULTURNIM DRUŠTVOM MLINŠE (skupne kulturne prireditve),
• s ČEBELARSKIM DRUŠTVOM (tradicionalni slovenski zajtrk),
• s KO ZB za vrednote NOB (komemoracija),
• z Vrtcem Zagorje ob Savi, enoto Mlinše (skupne dejavnosti),
• z Društvom učiteljem podružničnih šol Slovenije in s Podružnično Šentlambert (soorganizacija 10. gledališkega festivala),
• z Mladinskima centroma Zagorje in Trbovlje,
• z DPM Zagorje ob Savi (delavnice…),
• z Občino Zagorje ob Savi (božično mesto, maškarada…),
• z JSKD Zagorje ob Savi (pevska revija)…

Dostopnost