Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Učbeniški sklad

Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine za šol. leto 2024/2025

Za vse učence Osnovne šole Ivana Kavčiča od 1. do 9. razreda velja, da avtomatsko postanejo uporabniki učbeniškega sklada. V kolikor si kdo ne želi izposoditi učbenikov v učbeniškem skladu Osnovne šole Ivana Kavčiča, podpiše ODJAVNICA za šolsko leto 2024-2025. Odjavnico starši oddajo ali pošljejo razredniku.

Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Ob koncu šolskega leta prejmete seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin. V komplet brezplačnih izposojenih učbenikov so vključeni učbeniki in DZ za učence od 1. do 3. razreda ter komplet brezplačnih učbenikov za učence od 4. do 9. razreda.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo prejeli DZ  prvi dan pouka, ostali učenci pa si bodo učbenike predvidoma izposodili zadnji teden pouka v juniju (ali prvi teden v mesecu septembru).  

Do ponedeljka, 10. 6. 2024, bodo seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2024/2025 objavljeni na spletni strani šole. Seznami bodo poslani tudi vsem založbam.

Za naročilo DZ (od 4. do 9. razreda) ter ostalih šolskih potrebščin (od 1. do 9. razreda) poskrbite starši sami.

Učbeniški sklad 2024-2025

AKTUALNO – brezplačna izposojevalnina učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda ter učnih gradiv za prvi, drugi in tretji razred.

Ministrstvo bo tudi v šolskem letu 2024/2025 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole ter učnih gradiv za prvi, drugi in tretji razred.

Učna gradiva za prvi, drugi in tretji razred so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v posameznem razredu.

Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni, k čim boljši ohranjenosti lahko prispeva vsak že s tem, da učbenike skrbno zavije in sicer na način, ki ne bo poškodoval črtne kode ali učbenika v celoti. Zapišite si številke (oznake) učbenikov, saj morate konec leta vrniti vsak svoje učbenike. Prosimo, da pred vračanjem konec šolskega leta učbenike odvijete oziroma jih uredite: poravnate ušesa, očistite, poradirate, … Učbenike boste vrnili po določenem razporedu, (pred)zadnji teden pouka, in sicer nepoškodovane (sem ne spada “normalna” obrabljenost, ki je posledica učenja).

Ob izteku šolskega leta morate izposojene učbenike vrniti šoli. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Določi jo ravnatelj šole na predlog upravljalca sklada. O poškodovanem ali izgubljenem  učbeniku morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada do konca maja tekočega šolskega leta (le tako lahko pravočasno naročimo število učbenikov, ki jih učenci prejmete v mesecu juniju za naslednje šolsko leto).

O novostih v učbeniških skladih si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucbeniki/

Pazite na učbenike, da jih bodo lahko uporabljale še generacije za vami.

UVOD 2024/2025

Tudi letos začenjamo z aktivnostmi učbeniškega sklada. V začetku meseca junija boste vsi učenci prejeli seznam učbenikov, DZ ter ostalih šolskih gradiv, ki jih boste potrebovali pri pouku v naslednjem šolskem letu. Seznami so objavljeni na spletni strani šole.

ČASOVNI PLAN AKTIVNOSTI

V ZAČETKU JUNIJA – učenci prejmejo seznam učbenikov, DZ ter ostalih šolskih gradiv.

Seznam delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin učenci oziroma njihovi starši oddajo v založbo oz. knjigarno, ki si jo izberejo sami in kupijo sami preko založb oziroma knjigarn (npr. DZS, Mladinska knjiga, Izolit, Rokus Klett, Modrijan, …)

13. 6. 2024  zadnji dan za oddajo  ODJAVNIC  za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada;

7. 6. 2024  vračilo učbenikov v učbeniški sklad / DEVETOŠOLCI;

12. 6. 2024 – 14. 6. 2024  VRAČILO UČBENIKOV v  učbeniški sklad / učenci od 4. do 8. razreda;

18. 6. 2024 – 21. 6. 2024   IZPOSOJA UČBENIKOV ZA ŠOL. LETO 2024/2025 iz učbeniškega sklada / učenci od 4. do 8. razreda;

9. 6. 2024 – 21. 6. 2024  rok za poravnavo  obveznosti iz učbeniškega sklada /  plačilo odškodnine izgubljenih oz.  poškodovanih učbenikov.

 

Skrbnica učbeniškega sklada : Romana Poglajen

 

PRILOGE:

Dostopnost