Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je šola ustanovila šolski sklad z namenom, da bi na organiziran in pregleden način pridobivala dodatna sredstva za pomoč socialno šibkim učencem in za sofinanciranje vseh nadstandardnih programov, ki niso sestavina izobraževalnega programa za posodabljanje učno-vzgojnega procesa.

Šolski sklad pridobiva sredstva kot:
− donacije in sponzorstva zainteresiranih podjetij, podjetnikov in posameznikov,
− sredstva iz prispevkov staršev,
− prihodke po pogodbah,
− dotacije izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter fondacij,
− prostovoljne prispevke,
− donacije deleža dohodnine, ki ga šolskemu skladu namenijo davčni zavezanci.

V šoli deluje šolski sklad z namenom, da na organiziran in pregleden način pridobiva dodatna sredstva za pomoč socialno šibkim učencem in za sofinanciranje vseh nadstandardnih programov, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa. Sklad vodi upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole.

Dostopnost