Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

O knjižnici

OPAC - katalog šolske knjižnice

Preko spodnje povezave lahko dostopate do gradiv šolske knjižnice:

http://194.249.232.60:8000/

Digitalna knjižnica Slovenije

Na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije lahko enostavno dostopate do znanja in kulturnih virov. Ponuja iskanje in prosti dostop do številnih besedil ter slikovnih in zvočnih virov, ki jih potrebujete za pouk, seminarske naloge, referate, raziskovanje…

Uživajte v raziskovanju!

Šolska knjižnica

Knjiga je medij, ki lahko
nagovori vsakega
posameznika
in mu pomaga sestavljati podobo sveta.

(Hanuš)

 

Otroci pričakujejo od svojih učiteljev, da znajo več kot oni in da jim znajo pomagati pri pridobivanju novega znanja. Pričakujejo, da knjižničarji poznajo knjige in da vedo, katero knjigo bi bilo vredno prebrati sedaj, danes. Pričakujejo, da jih odrasli, ki so odgovorni zanje, znajo popeljati tja, kamor sami še ne zmorejo… Kar zares pričakujejo od odraslih strokovnjakov, je usmerjanje h knjigam, na katere ne bi nikdar pomislili, za katere niso še nikdar slišali: skratka h knjigam, ki na prvi pogled niso tako privlačne in bi jih prav verjetno spregledali.

Aidan Chambers : Ustvarjanje bralcev

Poslanstvo šolske knjižnice

 

Šolska knjižnica je sestavni
dela. Namenjena je
potrebam učencev in

 

 

del celotnega vzgojno-izobraževalnega
vzgojno-izobraževalnemu procesu,
učiteljev šole.

 

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljensko učenje.
Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Kažipot po knjižnici

V knjižnicah se ni tako težko znajti, saj zanje velja, da morajo biti urejene. Urejene pa so po enotnih, mednarodno sprejetih načelih. Naj si bo v Zagorju, Ljubljani ali Parizu – do želenega gradiva lahko pridemo po jasno označenih poteh. In tako kot je za varno pot od doma do šole dobro poznati prometne znake, vodi zanesljiva pot do informacij prek dogovorjenih knjižničnih oznak.

Gradivo v naši knjižnici

• V knjižnici prevladuje knjižno gradivo: – knjige (leposlovje in strokovna literatura), – referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji, učbeniki, priročniki, atlasi) – knjižnega gradiva je okoli 15 000 enot. • Periodika:

MLADINSKI TISIK VZGOJA, ŠOLSTVO KNJIŽNJIČARSTVO
Ciciban Cicido National geographic junior PIL PIL plus Proteus National geografic TIM Življenje in tehnika Šport mladih Lovec Svet in ljudje Gea Didakta Educa Otrok in družina Razredni pouk Vzgojiteljica Vzgoja in izobraževanje Vzgoja Šolski razgledi Šolsko svetovalno delo Delo Preverjanje in ocenjevanje Šolska knjižnica
ZGODOVINA, GEOGRAFIJA TEHNIKA NARAVOSLOVJE
Zgodovina v šoli Geografija v šoli Geografski obzornik Življenje in tehnika TIM Lovec National Geografic Naravoslovna solnica Biologija v šoli Kemija v šoli Gea
MATEMATIKA, FIZIKA LIKOVNA IN GLASBENA VZGOJA JEZIKI, LITERATURA
Obzornik za matematiko in fiziko Matematika v šoli Presek Likovna vzgoja Likovni svet Glasba v šoli Slovenščina v šoli
ŠPORT, ŠAH
Športnik Šport mladih Informator Šahovski vestnik

• Več kot 4196 učbenikov iz učbeniškega sklada.

• Neknjižno gradivo: – video kasete, – DVD enote, – zvočne kasete, – CD plošče, – računalniške datoteke, – projicirno gradivo, – kartografsko gradivo, – muzikalije, – učila in igrače Knjižnična gradiva je mogoče pregledovati v računalniškem katalogu OPAC/Cobiss. Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, kar pomeni, da lahko svobodno prelistavate po mili volji. Pomeni pa tudi, da morate biti pri iskanju želenega gradiva informacij čim bolj samostojni. Včasih se morda ne boste dobro znašli. Iz večine takih zagat si boste zlahka pomagali z informacijskimi viri, sicer pa se za pomoč lahko vedno obrnete na knjižničarko. Nanjo se v podobnih primerih obračajo tudi učitelji, zato naj vam ne bo nerodno vprašati karkoli.

Književna dela

V knjižnici so književna dela razvrščena glede na to, kateri starostni stopnji so namenjena. Gradivo je postavljeno po treh starostnih stopnjah, in sicer: Leposlovne knjige (zgodbe, pesmi, romani, pravljice, dramska dela) so v knjižnici postavljene po naslednjih starostnih stopnjah:

C – cicibaniProstor s to oznako je namenjen najmlajšim. Ime so si knjižničarji sposodili v Zupančičevih pesmih o ‘cicibanu’, iz katerih veje navdušenje nad otroško radovednostjo. V tako označenem prostoru bo največ zanimivega za najmlajše (1. – 3. razred). Tu bodo našli pravljice, domišljijske in poučne zgodbe z vseh svetov.

P – pionirji

Starejši (4. – 6.razred) boste verjetno raje posegali po delih, ki govorijo o vaših vrstnikih. Tu najdete pustolovske zgodbe, dekliške in fantovske doživljaje ter zgodbe s severnih in južnih vetrov.

M – mladinciKnjiževna dela pod to oznako so namenjena najbolj izkušenim bralcem (7. – 9. razred). Oznaka pomeni, da smo na dobri poti k odraščanju. Poleg mordamanj privlačnih del, ki govorijo o mladosti preteklih generacij, najdete z malo truda tudi zaplete in razplete sodobnih življenjskih zgodb. Izbirate lahko med ljubezenskimi, avanturističnimi, znanstveno-fantastičnimi in drugimi romani, med tenkočutnimi orisi človekovih iskanj, med dnevniki ali zanimivimi potopisi.
L – ljudsko slovstvo (pravljice)

Leposlovje je ločeno tudi glede na zvrst: poezija, dramatika, proza. IN ŠE POSEBNE OZNAKE NA GRADIVU:

Rdeč trak = knjiga je pisana z velikimi tiskanimi črkami
Rumen trak = poezija
Moder trak = ljudsko slovstvo

Strokovno za mladino

Kadar pa nismo razpoloženi za pravljice in pripovedke, pesmi ali romane, temveč si želimo zvedeti kaj novega s posameznega predmetnega področja, bomo morali stopiti k policam s strokovnim in poljudnoznanstvenim gradivom. Strokovne knjige so na primer enciklopedije, slovarji, leksikoni, priročniki, knjige o živalih, o oblačilih, o rastlinah, o okolju, o zdravilnih zeliščih, o državah, o zgodovini, o denarju in še in še. Gradivo je tu razvrščeno po posameznih področjih človeškega znanja, na 10 glavnih skupin, ki so označene s števili od O do 9. Tem oznakam pravimo vrstici UDK.

UDK = Univerzalna Decimalna Klasifikacija

Pravimo, da je razvrstitev univerzalna, ker obsega celotno področje človeškega znanja.

Decimalna pa je zato, ker uporablja za svojo zgradbo desetinsko delitev (npr.: 5 matematika in naravoslovne vede; 51 matematika, 52 astronomija, 53 – fizika 511 – teorija števil, 512algebra, 513 – geometrija V šolski knjižnici se lahko kar dobro znajdete, če se držite prvega ali prvih dveh vrstilcev. In ni jih treba poznati na pamet, saj je v knjižnici na vidnem mestu podobna tabla kot tale:

0 1 2
Splošno Filozofija, Psihologija Religija, Teologija
Biografije, knjižnice, muzeji,
periodika, računalništvo, slovarji
Filozofija, psihologija, astrologija, etika Biblija, krščanstvo, svetovna verstv
     
3 5 6
Družbene vede Naravoslovne vede. Matematika Uporabne vede. Medicina
Gospodarstvo, izobraževanje, politika,
pravo, bonton, šege in običaji
Ekologija, matematika, astronomija, fizika,
kemija, biologija, rastlinstvo, živalstvo
Medicina, tehnika, gospodinjstvo,
poslovanje, promet
     
7 8 9
Umetnosti. Zabava. Šport Jeziki. Jezikoslovje. Književnost Geografija. Biografija. Zgodovina
Arhitektura, film, fotografija, glasba,
gledališče, ples, slikarstvo
Slovarji, književna teorija … Arheologija, atlasi, življenjepisi, geografija,
zgodovina, zemljevidi

Po tem sistemu je postavljeno tudi gradivo za učitelje. Verjetno ste opazili, da ni vrstilca z oznako 4. A v resnici ni spuščen, rezerviran je namreč za znanstvena področja, ki se bodo šele razvila.

Vloga knjižnice v prihodnosti

Knjižnica naj ostane kraj, kjer otrok spoznava skrivnosti branja, se prebija skozi prve besede in si ustvarja svojo lastno domišljijo; knjižnica naj bo prostor, kjer učenci bogatijo svojega duha in vzljubijo knjigo; naj bo prostor, kjer bomo »čvekali« v nedogled o naših knjižnih pa tudi neknjižnih pustolovščinah; naj bo prostor, kjer se bodo dogajale prijetne stvari – tiste, ki jih počnemo z veseljem; prostor, kjer bodo otroci lahko odigrali svojo prvo življenjsko vlogo; prostor, kjer bodo dramatizirali, uprizarjali, risali, pisali in na vse možne načine ustvarjali; prostor, kjer bodo zanimive učne ure potekale v medsebojnem sodelovanju knjižničarja in učitelja, prostor, kjer bomo kovali »strašne« načrte, prostor glasbe in melodije, ki bo prihajala iz otroških src….

Delo knjižničarja je zahtevno in odgovorno delo. Nekje prebrani misli pa trdno verjamem: »Zaljubi se v svoje delo in srečen boš vse življenje.«

Knjižničarka Romana Poglajen

Zanimive in koristne povezave

KORISTNE POVEZAVE
 BIBLOS (http://www.biblos.si/lib/)
 E-knjiga (http://www.e-knjiga.si/)
 E-knjige (http://www.elektronske-knjige.si/)
 E-pravljice (http://www.epravljice.si/)
 E-preberi (http://www.e-preberi.si/)
 TRAFIKA (http://trafika.klika.si/sl/ucbeniki-dostop)
 E-emka (http://www.e-emka.si/)

KNJIŽNICE
 Virtualna knjižnica Slovenije “COBISS”
 Digitalna knjižnica Slovenije
 Narodna in Univerzitetna knjižnica – NUK
 Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje

SLOVARJI
 Slovar slovenskega knjižnega jezika – SSKJ
 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša – ZRC SAZU
 Knjižnica z več kot 500 prosto dostopnimi slovarji za 70 jezikov

REVIJE
 Ciciban
 Pil
 Vesela šola
 Pil plus
 Gea
 Trobentica
 Cicido
 Bim Bam
 Mini
 Beo Beo
 Junior
 Moj planet
 National geografic Slovenija

RAZNO
 Berilo – Svet iz besed
 Mega kviz
 Kvizi in vislice
 Mladinska knjiga
 Spletna knjigarna Cangura
 Najknjiga
 Unesco
 Center šolskih in obšolskih dejavnosti
 Šola za mir
 Bistre glave

ZANIMIVE POVEZAVE ZA MLADINO
 Bralna značka
 Zbirka slovenskih leposlovnih besedil
 France Prešeren
 Šola je nora
 Knjižnica za mlade
 Safe.si
 Mladi v Sloveniji
 Otroci.org
 Društvo bralna značka Slovenije-ZPMS
 Moja naj knjiga

ZANIMIVE POVEZAVE ZA OTROKE
 Vlakec Tomaž
 Župca
 Yahooligans
 Walt Disney
 Harry Potter

SPLETNA ORODJA ZA ŠOLO IN POSAMEZNIKA
 Google Earth
 Naravovarstveni atlas
 Atlas okolja ARSO
 Načrtovanje poti – ViaMichelin
 Gea+
 Vesoljsko vreme
 Vreme
 Gapminder
 Worldmapper
 Wikipedia
 Wikimedia

ELEKTRONSKE REVIJE (prost dostop) za odrasle
 Knjižnica
 Sodobna pedagogika
 Zgodovinski časopis
 Didakta
 Presek
 Zdravje
 Zbornik za umetnostno zgodovino
 Viva
 Svet in ljudje
 Soutripanje
 Reporter
 Planinski vestnik
 Odzven
 Gospodarski vestnik
 Europeana
 Drevesa
 Dita
 Dialogi
 Arheološki vestnik

Dostopnost