Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

DRAGE UČENKE, UČENCI, STARŠI/ZAKONITI ZASTOPNIKI.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so se v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati neobvezni izbirni predmeti v II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec izbere največ dve uri.

Učenci (skupaj s starši) 3., 4. in 5. razreda se lahko odločajo za spodaj navedene predmete:

  • računalništvo (ura tedensko)
  • tehnika (ura tedensko)
  • šport (ura tedensko)
  • umetnost (ura tedensko)

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Prijave za šolsko leto 2024/2025 potekajo preko eAsistenta (matična šola) od jutri, 16. 4. 2024 do vključno 3. 5. 2024. Na spletni strani šole je prikazana povezava in pomoč pri izbiri.

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 2024-2025

Dostopnost