Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

DRAGE UČENKE, UČENCI, STARŠI/ZAKONITI ZASTOPNIKI.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so se v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati neobvezni izbirni predmeti v II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec izbere največ dve uri.

Učenci (skupaj s starši) 3., 4. in 5. razreda se lahko odločajo za spodaj navedene predmete:

  • računalništvo (ura tedensko)
  • tehnika (ura tedensko)
  • šport (ura tedensko)
  • umetnost (ura tedensko)

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Prijave za šolsko leto 2023/2024 potekajo preko eAsistenta do vključno 14. 4. 2023. Na spletni strani šole je prikazana povezava in pomoč pri izbiri.

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 2023-2024

Dostopnost