03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Vloga knjižnice v prihodnosti

VLOGA KNJIŽNICE V PRIHODNOSTI

Knjižnica naj ostane kraj, kjer otrok spoznava skrivnosti branja, se prebija skozi prve besede in si ustvarja svojo lastno domišljijo; knjižnica naj bo prostor, kjer učenci bogatijo svojega duha in vzljubijo knjigo; naj bo prostor, kjer bomo »čvekali« v nedogled o naših knjižnih pa tudi neknjižnih pustolovščinah; naj bo prostor, kjer se bodo dogajale prijetne stvari – tiste, ki jih počnemo z veseljem; prostor, kjer bodo otroci lahko odigrali svojo prvo življenjsko vlogo; prostor, kjer bodo dramatizirali, uprizarjali, risali, pisali in na vse možne načine ustvarjali; prostor, kjer bodo zanimive učne ure potekale v medsebojnem sodelovanju knjižničarja in učitelja, prostor, kjer bomo kovali »strašne« načrte, prostor glasbe in melodije, ki bo prihajala iz otroških src….

Delo knjižničarja je zahtevno in odgovorno delo. Nekje prebrani misli pa trdno verjamem: »Zaljubi se v svoje delo in srečen boš vse življenje.«

Knjižničarka Romana Poglajen

Dostopnost