03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Učitelji

 

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. C Irena Ravnikar – Hriberšek Špela Paš Juvan
2. C Andreja Medved Klara Lebar
3. C Špela Paš Juvan Irena Ravnikar – Hriberšek
4. C Špela Paš Juvan Irena Ravnikar – Hriberšek

Drugi učitelj v 1. razredu: Špela Paš Juvan

Razširjen program – OPB (do 15. 15 ure): Mojca Kodre, Tina Lesjak, Špela Paš Juvan
Razširjen program – jutranje varstvo (od 7.15 – 8.15): Andreja Medved, Špela Paš Juvan, Irena Ravnikar – Hriberšek

Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih: 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Vseh učencev je 40.

Pedagoški vodja PODRUŽNIČNE ŠOLE MLINŠE je Irena Ravnikar – Hriberšek.

 

UČITELJ PREDMET
Klara Lebar tuji jezik angleščina
Mojca Kodre šport (3. in 4. razred)
Špela Paš Juvan glasbena umetnost (3. in 4. razred)

 

Učencem s posebnimi potrebami nudita pomoč specialni pedagoginji.

 

Dejavnosti

Z organiziranjem dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si izberejo ustrezno dejavnost, ki ustrezajo njihovim sposobnostim in željam.

UČITELJ INTERESNE DEJAVNOSTI
Katja Glazer Otroci radi pojejo
Špela Paš Juvan Računalnik, moj prijatelj; Plesna urica; Ustvarjalni prstki; Mladi čebelar
Mojca Kodre Športni šampioni; Pravljice
Tina Lesjak Ustvarjalnica; Otroci rišejo, režejo, lepijo; Žogarija
Andreja Medved Zabavni poskusi
Irena Ravnikar – Hriberšek Kulturni vrtiljak
Nives Žabkar Vem, kaj jem in zakaj

V povezavi z društvi so organizirane tudi druge dejavnosti: rokomet, nogomet, gasilci …

Dostopnost