03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani starši, zakoniti zastopniki!

Obveščamo Vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije. S poukom na daljavo tako nadaljujemo tudi prihodnji teden.

V času, ki ga učenci preživljajo doma, ob drugačnem načinu pridobivanju znanj, ni vedno lahko. So pa z opravljanjem učnih obveznosti dokazali, da znajo biti odgovorni in vestni. Znajo drug drugega spodbujati in sodelovati, pa čeprav to poteka na daljavo. Mlajši nekoliko več vodenja potrebujejo s strani staršev, pa vendarle lahko opazimo, da tudi ti postajajo vedno bolj samostojni.

Zavedamo se, da poleg učiteljev veliko delo opravite tudi Vi, starši. Vsi skupaj pa delujemo v dobrobit naših učencev, vaših otrok. Prav vsi skupaj si želimo, da se vsi učenci kmalu vrnejo v prave šolske klopi, seveda na ta način, da jim bomo lahko zagotavljali ustrezno zdravstveno varnost.

V prihodnjem tednu je še vedno omogočeno prejemanje toplih obrokov za vse učence osnovnih šol. Obrok lahko naročite preko aplikacije prehrana v eAsistentu oz. v tajništvu šole po že do sedaj dogovorjenem postopku.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi z razumevanjem in dobrim sodelovanjem uspešno prekrmarili skozi nekoliko drugačno šolsko obdobje.

Vodstvo šole

                                                          
Dostopnost