03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih kot do sedaj. Upošteva se povprečni mesečni dohodek na osebo. Kriterij za pridobitev subvencionirane malice je do 53 % neto povprečne plače v RS, za kosilo pa do 18 % neto povprečne plače v RS. Upravičenost do subvencije se ugotavlja na podlagi veljavne odločbe o otroškem dodatku. V primeru, da te odločbe nimate oziroma da ta ne bo veljavna na dan 1. 9. 2014, je potrebno za pridobitev subvencionirane prehrane na pristojnem centru za socialno delo vložiti posebno vlogo. Predlagamo, da to storite v mesecu avgustu 2014.

Več si lahko preberete v priponki.

Dostopnost