03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolska knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA

<?php echo “<center>”; ?>

Knjiga je medij, ki lahko

nagovori vsakega

posameznika

in mu pomaga sestavljati

podobo sveta.

(Hanuš)

<?php echo “</center>”; ?>

Otroci pričakujejo od svojih učiteljev, da znajo več kot oni in da jim znajo pomagati pri pridobivanju novega znanja. Pričakujejo, da knjižničarji poznajo knjige in da vedo, katero knjigo bi bilo vredno prebrati sedaj, danes. Pričakujejo, da jih odrasli, ki so odgovorni zanje, znajo popeljati tja, kamor sami še ne zmorejo…
Kar zares pričakujejo od odraslih strokovnjakov, je usmerjanje h knjigam, na katere ne bi nikdar pomislili, za katere niso še nikdar slišali: skratka h knjigam, ki na prvi pogled niso tako privlačne in bi jih prav verjetno spregledali.

Aidan Chambers : Ustvarjanje bralcev

Dostopnost