03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Red v knjižnici

RED V KNJIŽNICI

10 x NE V KNJIŽNICI

NE JEM IN NE PIJEM
SE NE LOVIM IN SKRIVAM
NE VPIJEM
NE TEKAM PO KNJIŽNICI
NE HODIM PO SEDEŽIH
NE PREKLINJAM

SE NE PRETEPAM
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

10 x DA V KNJIŽNICI

BEREM KNJIGE IN REVIJE
PIŠEM REFERATE
NAJDEM SVOJ MIR
SE UČIM
PIŠEM DOMAČO NALOGO
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
UPORABLJAM RAČUNALNIK
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM

Dostopnost