03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Naša šola je bila izbrana kot ena izmed 19. šol, ki so od šolskega leta 2018/19 vključene v triletni poskus Uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Učencem ponujamo različne dejavnosti, kamor se lahko priključijo.
V okviru razširjenega programa namenimo tudi čas za samostojno igro, prehranjevanje, samostojno učenje, pisanje domačih nalog in gibanje.

Predstavitev dejavnosti

Dostopnost