03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

V novi računalniški učilnici v Podružnični šoli Mlinše se pričenja načrtovano računalniško opismenjevanje. V 1. in 2. razredu kombiniranega razreda smo si pri uri matematike, kjer je potekalo preverjanje znanja, ponavljanje in utrjevanje, privoščili uro malo drugače. 1. razred je najprej utrjeval znanje preko didaktičnih iger, 2. razred pa ta čas preverjal znanje računanja do 20 preko računalniških programov, ki so načrtno spremljali pravilnost rešenih računov. Učiteljica je delo vseh le spremljala ter usmerjala, saj so imeli nekateri še malce težav z rokovanjem z miško, drugi pa s pravili igranja domin, matematičnega spomina … Nato pa smo vlogi zamenjali. Prvi razred je preverjal znanje računanja s števili do 5, drugi razred pa se je lotil dela v zvezku.

Ura je bila zanimiva, poučna, učenci motivirani za delo, pregled nad pravilnostjo rešenih nalog pa dober. Prihodnji teden pričnemo z urjenjem v hitrem računanju, kjer bomo spremljali osebne napredke.

Če želite popestriti kakšne minutke v učenju malo drugače, vabljeni na našo spletno stran ŠOLARČEK, ki je trenutno v prenovi: https://mlinse.osik.si.

Marija Ribič

Dostopnost