03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Računalniški kotiček

RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

<?php

echo “<center>”;

?>

Učenci lahko uporabljajo
iskanje informacij
pregledovanje
zgoščenk, ki so
za pisanje in
besedil.

računalnike za
prek interneta, za
multimedijskih
na voljo v knjižnici,
oblikovanje

<?php

echo “</center>”;

?>

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
En računalnik lahko hkrati uporabljata največ 2 učenca.

Če je interes za računalnike velik, potem omejimo čas uporabe na 15 minut.

Prepovedana je uporaba klepetalnic, igric, obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

Ni dovoljeno:
– brisanje nameščenih programov,
– nameščanje programov,
– uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

Dostopnost