03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Učenci 5. b so sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki ga je organiziralo društvo Sobivanje. Projekt je potekal v mesecu februarju.  

Z nalogami, ki so jih učenci izvedli, so razvijali dobre medosebne odnose,  prijateljstvo. Ozavestili so, da je prijateljstvo vrednota, se učili presoditi, kako ravna pravi prijatelj. Ozavestili so, da je pravi prijatelj tisti, ki te podpira pri tem, kar počneš. Krepili so medsebojno povezanost ter spoštovanje drug do drugega.  

V času projekta je nastal tudi izdelek na fotografiji. Idejo zanj so dali učenci sami. Zelo so se potrudili in bili uspešni. 

Mentorica projekta: Tanja Starc Novak 

Dostopnost