03 56 70 200 tajnistvo@osik.si
Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!
 
Učenci so v šoli prejeli obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, s katerim starši učenca prijavite na šolsko prehrano v šolskem letu 2014/15.  PROSIMO, DA IZPOLNJENE PRIJAVNICE VRNETE V ŠOLO NAJKASNEJE DO 24. JUNIJA.
Prehrana bo s 1. septembrom naročena tako, kot boste označili v prijavi. V primeru, da želite prehrano kasneje odjaviti, to storite v aplikaciji eAsistent. Morebitne dodatne prijave pa sporočite v tajništvo šole. Organizacija šolske prehrane je v skladu s Pravili o šolski prehrani OŠ Ivana Kavčiča.
 
Dostopnost