03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Poslanstvo šolske knjižnice

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

<?php echo “<center>”; ?>

 

Šolska knjižnica je sestavni
dela. Namenjena je
potrebam učencev in

 

 

del celotnega vzgojno-izobraževalnega
vzgojno-izobraževalnemu procesu,
učiteljev šole.

 

<?php echo “</center>”; ?>

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljensko učenje.
Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Dostopnost