03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim.

Za gradivo, ki je namerno poškodovano (popisano, počečkano, prečrtano, izrezano,…) ali ga ni mogoče nadomestiti z novim, plača povzročitelj tržno ceno po vsebini in kakovosti enake knjige.

Dostopnost