03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

DRAGE UČENKE, UČENCI, STARŠI/ZAKONITI ZASTOPNIKI!

Pred vami so izbirni predmeti, katere ponujamo za šolsko leto 2022/2023. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenci 6., 7. in 8. razreda se odločajo (skupaj s starši), katere IZBIRNE PREDMETE bodo obiskovali v novem šolskem letu. Predmeti so razdeljeni na DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI in NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP.

Več v prilogi: PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2022-2023

Dostopnost