03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Drage učenke, učenci, starši/zakoniti zastopniki!

Pred vami so izbirni predmeti, ki jih ponujamo za šolsko leto 2019/2020. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenci 6., 7. in 8. razreda se odločajo (skupaj s starši), katere IZBIRNE PREDMETE bodo obiskovali v novem šolskem letu. Prijave za šolsko leto 2019/2020 potekajo preko eAsistenta od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019.

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV 2019-2020

Dostopnost