03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Drage učenke, učenci, starši/zakoniti zastopniki!

Pred vami so izbirni predmeti, katere ponujamo za šolsko leto 2015/2016. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenci 6., 7. in 8. razreda se odločajo (skupaj s starši), katere IZBIRNE PREDMETE bodo obiskovali v novem šolskem letu. Izbrane predmete uredite v eAsistentu po želenem vrstnem redu.

Več v priponki.

Dostopnost