03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Datum : 13-sep-2013

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že dlje časa preventivno spremlja problematiko prometne varnosti na državni cesti pri osnovni šoli na Izlakah.

Glede na naša opazovanja smo ugotovili, da je prometna signalizacija primerno urejena, vozniki so na pešce dodatno opozorjeni z opozorilnimi znaki z obeh smeri in radarsko tablo za merjenje hitrosti, prehodi za pešce so primerno opremljeni, osvetljeni ter vzdrževani.

Dejstvo je, da se je promet skozi naselje Izlake v zadnjih letih povečal, vendar pa je glavni problem v tem, da večina učencev, staršev in krajanov ne uporablja obstoječih prehodov za pešce, ki so tik ob šoli, ampak nedovoljeno prečkajo vozišče pri avtobusnem postajališču, kjer je najslabše mesto za prečkanje in je zato takšno početje zelo nevarno!

Videli smo precej primerov, ko starši svojega otroka celo držijo za roko in z njim hitro prečkajo cesto na tem nedovoljenem mestu, kar je nedopustno in neodgovorno, saj s tem otroku jasno nakažejo kako naj se ravna v prometu. Takšno početje za starše ni primerno in je tudi zelo nevarno. Vozilo se pred pešcem ne more ustaviti v trenutku tudi, če upošteva omejitve hitrosti, bolje je, da pešec preventivno pazi na svoja ravnanja. Absolutne varnosti pešcu ni mogoče zagotoviti z nobenimi ukrepi na cesti, še vedno je on sam tisti, ki lahko s pravilnim obnašanjem najbolje poskrbi za svojo varnost. 

Zato z namenom zagotavljanja varnosti otrok apeliramo na vse starše, da svoje otroke opozorijo, da je prečkanje izven prehoda za pešce zelo nevarno. Prav tako naj se po končanem pouku ne zadržujejo in igrajo na avtobusnem postajališču.

Starši pa bi morali s svojim obnašanjem v prometu biti dober zgled svojim in drugim otrokom.

SPV konstantno skrbi po svojih zmožnostih za varnost otrok na območju vseh šol in šolskih poti ter predlaga šolam, občini, državi in Policiji ukrepe za izboljšanje varnosti za katere so odgovorni, vendar pa uspeh ne bo zagotovljen brez podpore oz. pravilnega obnašanja otrok, staršev in krajanov.

 

 

S prijaznimi pozdravi!

                                                                                                                                                                                                                      SPV Zagorje ob Savi                                                                                

Dostopnost