03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

V mesecu juniju 2015 ste starši oz. zakoniti zastopniki oddali prijavnico na šolsko prehrano v šolskem letu 2015/16 za vašega otroka (malica in/ali kosilo). Obroki bodo naročeni in obračunani v skladu z datumom, ki ste ga navedli na prijavnici.

Ponovno vas opozarjamo na pravočasno odjavo posameznih obrokov. Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka.

Subvencija šolske prehrane se ureja na pristojnem centru za socialno delo (potrebna je veljavna odločba o otroškem dodatku). Opozarjamo vas, da je subvencija upravičena le v primeru prevzetega ali pravočasno odjavljenega obroka. V nasprotnem primeru se plača polna cena obroka.

 

Vodstvo šole

Dostopnost