03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Drage učenke, učenci, starši/zakoniti zastopniki!

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so se v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati neobvezni izbirni predmeti v II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Zakon o osnovni šoli določa, da učenec izbere največ dve uri. 

Učenci (skupaj s starši) 3., 4. in 5. razreda se lahko odločajo za spodaj navedene predmete:

  • računalništvo (ura tedensko)
  • tehnika (ura tedensko)
  • šport (ura tedensko)
  • umetnost (ura tedensko)

Učenci (skupaj s starši) 6., 7. in 8.  razreda se lahko odločajo za spodaj naveden predmet (tuj jezik):

  • kitajščina (dve uri tedensko)

Podrobnejši učni načrti izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

PRIJAVNI POSTOPEK BO POTEKAL OD 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020. 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Prijave za šolsko leto 2020/2021 potekajo preko eAsistent-a. Več v priponki.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020-2021 (OŠ Ivana Kavčiča-matična šola)

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020-2021 (PŠ Mlinše)

 

 

Dostopnost