03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Mreža zdravih šol praznuje 25 let

Zdrav duh v zdravem telesu je slogan, ki se ga v največji meri poskušamo držati tudi učenci in delavci naše šole. Že pred nekaj leti smo se zato vključili v mrežo in pridobili naziv zdrave šole.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja ter duševnega zdravja.

Cilji naše šole kot zdrave šole so številni. Vsako šolsko leto vključimo promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, prav tako tudi v učni načrt. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da jim pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov. Učence spodbujamo k različnim dejavnostim, povezanim z gibanjem in zdravo prehrano – tudi s tem, da smo jim sami vzgled. Izkoristimo tudi vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. Pomembno je, da s sistematičnim delom izboljšujemo zdravje svojih učencev, učiteljev in tudi staršev.

Dostopnost