03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Učenci 6., 7., 8., 9. razredov in učenci knjižničarskega krožka so v okviru bibliopedagoških ur v šolski knjižnici letos reševali tudi 8. cikel MEGA kviza, ki je bil dostopen na spletu http://www.megakviz.si/ od oktobra do maja.

MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti in branja. Letos smo lahko tako na zabaven in moderen način pridobivali novo znanje o Rimljanih na splošno ter o obdobju rimskega cesarstva na naših tleh. Kviz je sovpadal s projektom Emona 2000, ki se je pričel v letu 2014.

Med nagrajenci, ki so rešili vsaj en sklop in imajo vsaj en žig kulturne ustanove, je bil izžreban tudi učenec naše šole Domen Kučevič iz 7.A razreda. Nagrada je brezplačen obisk enega izmed muzejev, in sicer za ves razred izžrebanega in za mentorja. Nagrado podeljuje Mestni muzej Ljubljana in različni muzeji iz Skupnosti muzejev v Sloveniji.

Za zavzeto reševanje kviza so bili pohvaljeni prav vsi reševalci kviza naše šole. Povabljeni smo bili tudi na zaključno prireditev Mega kviza v Ljubljano, žal se je nismo udeležili, ker se je pokrivala z drugimi dejavnostmi naše šole.

Mentorica Romana Poglajen

Dostopnost