03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Kažipot po knjižnici

KAŽIPOT PO KNJIŽNICI

V knjižnicah se ni tako težko znajti, saj zanje velja, da morajo biti urejene. Urejene pa so po enotnih, mednarodno sprejetih načelih. Naj si bo v Zagorju, Ljubljani ali Parizu – do želenega gradiva lahko pridemo po jasno označenih poteh. In tako kot je za varno pot od doma do šole dobro poznati prometne znake, vodi zanesljiva pot do informacij prek dogovorjenih knjižničnih oznak.

Gradivo v naši knjižnici

• V knjižnici prevladuje knjižno gradivo:
– knjige (leposlovje in strokovna literatura),
– referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji, učbeniki, priročniki, atlasi)
– knjižnega gradiva je okoli 15 000 enot.

• Periodika:

<?php echo “<center>”; ?>

MLADINSKI TISIK VZGOJA, ŠOLSTVO KNJIŽNJIČARSTVO
Ciciban
Cicido
National geographic junior
PIL
PIL plus
Proteus
National geografic
TIM
Življenje in tehnika
Šport mladih
Lovec
Svet in ljudje
Gea
Didakta
Educa
Otrok in družina
Razredni pouk
Vzgojiteljica
Vzgoja in izobraževanje
Vzgoja
Šolski razgledi
Šolsko svetovalno delo
Delo
Preverjanje in ocenjevanje
Šolska knjižnica
ZGODOVINA, GEOGRAFIJA TEHNIKA NARAVOSLOVJE
Zgodovina v šoli
Geografija v šoli
Geografski obzornik

Življenje in tehnika
TIM

Lovec
National Geografic
Naravoslovna solnica
Biologija v šoli
Kemija v šoli
Gea
MATEMATIKA, FIZIKA

LIKOVNA IN GLASBENA VZGOJA

JEZIKI, LITERATURA
Obzornik za matematiko in fiziko
Matematika v šoli
Presek
Likovna vzgoja
Likovni svet
Glasba v šoli
Slovenščina v šoli
ŠPORT, ŠAH    
Športnik
Šport mladih
Informator
Šahovski vestnik
   

<?php echo “</center>”; ?>

• Več kot 4196 učbenikov iz učbeniškega sklada.

• Neknjižno gradivo:
– video kasete,
– DVD enote,
– zvočne kasete,
– CD plošče,
– računalniške datoteke,
– projicirno gradivo,
– kartografsko gradivo,
– muzikalije,
– učila in igrače

Knjižnična gradiva je mogoče pregledovati v računalniškem katalogu OPAC/Cobiss.

Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, kar pomeni, da lahko svobodno prelistavate po mili volji. Pomeni pa tudi, da morate biti pri iskanju želenega gradiva informacij čim bolj samostojni. Včasih se morda ne boste dobro znašli. Iz večine takih zagat si boste zlahka pomagali z informacijskimi viri, sicer pa se za pomoč lahko vedno obrnete na knjižničarko. Nanjo se v podobnih primerih obračajo tudi učitelji, zato naj vam ne bo nerodno vprašati karkoli.

Književna dela

V knjižnici so književna dela razvrščena glede na to, kateri starostni stopnji so namenjena. Gradivo je postavljeno po treh starostnih stopnjah, in sicer:

Leposlovne knjige (zgodbe, pesmi, romani, pravljice, dramska dela) so v knjižnici postavljene po naslednjih starostnih stopnjah:

C – cicibani

Prostor s to oznako je namenjen najmlajšim. Ime so si knjižničarji sposodili v Zupančičevih pesmih o ‘cicibanu’, iz katerih veje navdušenje nad otroško radovednostjo. V tako označenem prostoru bo največ zanimivega za najmlajše (1. – 3. razred). Tu bodo našli pravljice, domišljijske in poučne zgodbe z vseh svetov.

P – pionirji

Starejši (4. – 6.razred) boste verjetno raje posegali po delih, ki govorijo o vaših vrstnikih. Tu najdete pustolovske zgodbe, dekliške in fantovske doživljaje ter zgodbe s severnih in južnih vetrov.

M – mladinci

Književna dela pod to oznako so namenjena najbolj izkušenim bralcem (7. – 9. razred). Oznaka pomeni, da smo na dobri poti k odraščanju. Poleg mordamanj privlačnih del, ki govorijo o mladosti preteklih generacij, najdete z malo truda tudi zaplete in razplete sodobnih življenjskih zgodb. Izbirate lahko med ljubezenskimi, avanturističnimi, znanstveno-fantastičnimi in drugimi romani, med tenkočutnimi orisi človekovih iskanj, med dnevniki ali zanimivimi potopisi.

  L – ljudsko slovstvo (pravljice)

Leposlovje je ločeno tudi glede na zvrst: poezija, dramatika, proza.

IN ŠE POSEBNE OZNAKE NA GRADIVU:

Rdeč trak = knjiga je pisana z velikimi tiskanimi črkami
Rumen trak = poezija
Moder trak = ljudsko slovstvo

Strokovno za mladino

Kadar pa nismo razpoloženi za pravljice in pripovedke, pesmi ali romane, temveč si želimo zvedeti kaj novega s posameznega predmetnega področja, bomo morali stopiti k policam s strokovnim in poljudnoznanstvenim gradivom. Strokovne knjige so na primer enciklopedije, slovarji, leksikoni, priročniki, knjige o živalih, o oblačilih, o rastlinah, o okolju, o zdravilnih zeliščih, o državah, o zgodovini, o denarju in še in še. Gradivo je tu razvrščeno po posameznih področjih človeškega znanja, na 10 glavnih skupin, ki so označene s števili od O do 9. Tem oznakam pravimo vrstici UDK.

UDK = Univerzalna Decimalna Klasifikacija

Pravimo, da je razvrstitev univerzalna, ker obsega celotno področje človeškega znanja.

Decimalna pa je zato, ker uporablja za svojo zgradbo desetinsko delitev (npr.: 5 matematika in naravoslovne vede; 51 matematika, 52 astronomija, 53 – fizika 511 – teorija števil, 512algebra, 513 – geometrija V šolski knjižnici se lahko kar dobro znajdete, če se držite prvega ali prvih dveh vrstilcev. In ni jih treba poznati na pamet, saj je v knjižnici na vidnem mestu podobna tabla kot tale:

<?php echo “<center>”; ?>

0 1 2 3 5 6 7 8 9
Splošno Filozofija, Psihologija Religija, Teologija Družbene vede Naravoslovne vede. Matematika Uporabne vede. Medicina Umetnosti. Zabava. Šport Jeziki. Jezikoslovje. Književnost Geografija. Biografija. Zgodovina
Biografije, knjižnice, muzeji, periodika, računalništvo, slovarj Filozofija, psihologija, astrologija, etika Biblija, krščanstvo, svetovna verstv Gospodarstvo, izobraževanje, politika, pravo, bonton, šege in običaji Ekologija, matematika, astronomija, fizika, kemija, biologija, rastlinstvo, živalstvo Medicina, tehnika, gospodinjstvo, poslovanje, promet Arhitektura, film, fotografija, glasba, gledališče, ples, slikarstvo Slovarji, književna teorija … Arheologija, atlasi, življenjepisi, geografija, zgodovina, zemljevidi

<?php echo “</center>”; ?>

Po tem sistemu je postavljeno tudi gradivo za učitelje. Verjetno ste opazili, da ni vrstilca z oznako 4. A v resnici ni spuščen, rezerviran je namreč za znanstvena področja, ki se bodo šele razvila.

Dostopnost