03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Zdravje je vrednota, ki jo privzgajamo od otroštva. Da naučimo otroke ceniti zdravje, je potrebno veliko prizadevanja, dobre volje, zanimivih pristopov za podajanje znanj in veščin, ki nam pomagajo ohranjati zdravje. 

Učenci OŠ Ivana Kavčiča so bili tako tekom šolskega leta deležni raznolikih predavanj s področja programa zdravstvene in zobozdravstvena vzgoje. Cilj vzgoje za zdravje je predvsem, da naučimo otroke in mladostnike zdravega načina življenja, pozitivnega odnosa do zdravja, zavedanja, da je zdravje velika vrednota v življenju.

Kljub razmeram, v katerih smo se znašli, so se izpeljala vsa predavanja v času pouka na daljavo in v prostorih šole.

Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo izvajalkam ZD Zagorje ob Savi.

Dostopnost