03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Učenci podaljšanega bivanja v skupini 4. in 5. razredov se v letošnjem šolskem letu preko igre spoznavajo z osnovami kitajskega jezika. Ustvarjamo izdelke povezane s kitajsko kulturo, prepevamo kitajske pesmi in preko igre utrjujemo besedišče. Z izdelavo lastnih iger in pripomočkov spodbujamo domišljijo in ustvarjalnost. S tem pri učencih spodbujamo večjezičnost in razumevanje večkulturnosti. Posneli smo tudi kratek film z naslovom Igrajmo se po kitajsko.

 

Dostopnost