03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

SPOŠTOVANI STARŠI!

Z NOVIM ŠOLSKIM LETOM POSKUŠAMO IZBOLJŠATI IN POENOSTAVITI KOMUNIKACIJO ŠOLE S STARŠI. ODLOČILI SMO SE ZA SPLETNO APLIKACIJO eAsistent, KI OMOGOČA PRETOK INFORMACIJ IN PREGLED NAD PREDMETNIKOM, URNIKI, REDOVALNICO, ŠOLSKO PREHRANO …

PREDSTAVITEV APLIKACIJE BO PODANA NA PRVEM RODITELJSKEM SESTANKU, KI JE PREDVIDEN V 1. IN 2. TEDNU SEPTEMBRA. PREJELI BOSTE PRIJAVNICO, S KATEO PRIDOBITE DOSTOP.

Z UVEDBO TE APLIKACIJE SE UKINJA APLIKACIJA LOPOLIS, PREKO KATERE STE LAHKO SPREMLJALI IN ODJAVLJALI ŠOLSKO PREHRANO.

ODJAVA PREHRANE BO SEDAJ OMOGOČENA PREKO eAsistenta.

DO AKTIVACIJE VAŠEGA RAČUNA BOSTE PREHRANO LAHKO ODJAVLJALI PO E-POŠTI NA NASLOV tajnistvo@osik.si, PREJŠNJI DAN DO 20. URE.

VAM IN VAŠIM OTROKOM ŽELIM USPEŠEN ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA!

                                                                                                        

RAVNATELJICA                                                                  TATJANA KRAUTBERGER

Dostopnost