03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani!

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob koncu pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času  od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta v tajništvu šole.

Dostopnost