03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

V soboto 30. 3. 2017 je v Ljubljani potekalo šestnajsto državno tekmovanje elastomobilov. Tekmovanja so se udeležili trije sedmošolci; Zarja Burkeljc, Hana Brvar in Kristjan Juvan. Pomerili so se z 38 ekipami z vse Slovenije. Učenci so elasomobila izdelovali pri izbirnem predmetu obdelava gradiv les.

Elastomobil Ekipa 2 sta izdelali Zarja Burkeljc in Hana Brvar in z njim v vseh treh poskusih dosegli zavidljivo razdaljo (skoraj do Saturna), ter zasedli štirinajsto mesto.

Učenci so vzorno predstavljali našo šolo. V hudi konkurenci so dosegli dobre rezultate, zato vsem iskrene čestitke.

Mentor: Metod Bajde

Dostopnost