03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Članstvo in izkaznice

ČLANSTVO IN IZKAZNICE

Člani šolske knjižnice so učenci in učitelji ter strokovni delavci osnovne šole.
Vpisnine in članarine ni.

<?php

echo “<center>”;

?>

 

IZKAZNICA V

 

KNJIŽNICI

<?php

echo “</center>”;

?>

• Ob vpisu v 1. razred dobi vsak učenec izkaznico, ki je veljavna vseh 9 let šolanja.
• Je ob vpisu brezplačna.
• Izposoja je možna samo z lastno izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva.
• Ob izposoji ali vrnitvi knjige jo moraš oddati knjižničarki.
• V primeru izgube knjižničarka ponovno izda izkaznico brezplačno.

Dostopnost